Fritidskontakt, besøkshjem og tilsyn ved samvær

Enkelte familier trenger noen som kan engasjere seg og gi ekstra støtte og avlastning. Kan det være deg?

Slik søker du

1. Egenpresentasjon
 • Fyll ut dette elektroniske skjemaet der du presenterer deg selv (egenpresentasjon).
 • NB! Du kan ikke lenger søke om å bli tilsynsfører (gjelder fra 1.september 2020).
 • Når du har fylt ut skjemaet og signert med ID-porten, vil vi motta dine opplysninger.
 • Du vil bli kontaktet av oss så fort vi kan, og senest innen to uker.
2. Samtale hos barnevernet på Frei
 • Vi blir enige om møtetidspunkt, og tar en samtale med utgangspunkt i din egenpresentasjon, dine forventninger, type oppdrag med mer.
 • Du finner oss i Rådhusbakken 1, 6522 Frei.
 • Etter møtet vil vi foreta en vurdering der vi konkluderer om du er godkjent, eller ikke godkjent som tiltaksperson.
 • Politiattest må være ok hvis vi skal godkjenne deg.
3. Politiattest

Du må skaffe deg politiattest

 • Først må du motta et brev fra oss (anmodning om politiattest).
 • Når du mottar dette brevet, må du selv sende det videre til politiet.
 • Slik søker du om politiattest.
 • Du vil motta en politiattest etter få dager.

Du må sende politiattesten til barneverntjenesten

 

4. Taushetserklæring
 • Hvis du blir godkjent som tiltaksperson, vil du måtte signere oppdragsavtale som også inneholder taushetserklæring.

 

Møte med berørte parter

Vi har interne avklaringer med familien, kontaktperson og våre team.
Å finne en god match er viktig for alle parter, og denne prosessen kan derfor ta litt tid.  

Underveis tar vi kontakt med deg, og avtaler møter.

Samtykke fra foresatte

For at du kan ta bilde/video av barnet eller ta med barnet i bil, trenger vi samtykke fra barnets foresatte. 

Samtykke 

 

Forventninger til deg

Være en god rollemodell

Du må ha overskudd å gi av, være trygg på seg selv og ha evnen til samarbeid.

Du må kunne holde avtaler, sette grenser og forholde seg profesjonelt til rollen sin.

Du må være en god rollemodell og overholde regler og lover. Alkohol og andre rusmidler skal ikke nytes i samvær med brukeren.

Sende oss rapport

Du må rapportere en gang hver måned.

Skrive timeliste og reiseregninger

Du må sende inn timeliste en gang per måned.

 • Timelisten sendes digitalt via denne  linken

 

Slik fører du timer og reiseregning

Hvordan sende digitale timelister og reiseregning til barnevernstjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes  

 

 

 

 

Link til innlogging -digitale timelister Visma 

 

 

 

Oppskrift på hvordan du sender inn timene dine til barneverntjenesten 

 

Ved å følge oppskriften under vil du på en enkel måte kunne sende inn timene dine til barneverntjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes. 

 

Velg «Min side»:             «Ferie, fravær og timer»:

: Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse 

 

Ny- timeføring:  

 

 

Fyll inn dato: 

 

Selskap: Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse 

 

Stilling: Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse 

 

Skjema: Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse 

 

 

 

Velg riktig lønnsart (se din arbeidsavtale):