Melde fra til barnevernet (bekymringsmelding)

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet.

Du kan også selv ta kontakt, om du er voksen, ungdom eller barn.

Melde fra til barnevernet (bekymringsmelding) - Bufdir.
(Både som privatperson og yrkesutøver med taushetsplikt).

 

Send inn bekymringsmelding

For privatpersoner

For barn og unge


 

Send inn bekymringsmelding anonymt

Dersom du ikke har mulighet til å bruke det digitale skjemaet eller hvis du vil være anonym overfor barnevernet, kan du laste ned et meldingsskjema (Word) som du fyller ut og sender til barneverntjenesten i kommunen:

Barnevernstjenesten i Kristiansund, Averøy og Gjemnes,
Rådhusbakken 1,
6522 Frei.

Dette skjemaet må du sende i posten og ikke via e-post.