Fritidskontakt, besøkshjem og tilsyn ved samvær

Enkelte familier trenger noen som kan engasjere seg og gi ekstra støtte og avlastning. Kan det være deg?

Slik søker du

1. Egenpresentasjon
 • Fyll ut dette elektroniske skjemaet der du presenterer deg selv (egenpresentasjon).
 • NB! Du kan ikke lenger søke om å bli tilsynsfører (gjelder fra 1.september 2020).
 • Når du har fylt ut skjemaet og signert med ID-porten, vil vi motta dine opplysninger.
 • Du vil bli kontaktet av oss så fort vi kan, og senest innen to uker.
2. Samtale hos barnevernet på Frei
 • Vi blir enige om møtetidspunkt, og tar en samtale med utgangspunkt i din egenpresentasjon, dine forventninger, type oppdrag med mer.
 • Du finner oss i Rådhusbakken 1, 6522 Frei.
 • Etter møtet vil vi foreta en vurdering der vi konkluderer om du er godkjent, eller ikke godkjent som tiltaksperson.
 • Politiattest må være ok hvis vi skal godkjenne deg.
3. Politiattest

Du må skaffe deg politiattest

 • Først må du motta et brev fra oss (anmodning om politiattest).
 • Når du mottar dette brevet, må du selv sende det videre til politiet.
 • Slik søker du om politiattest.
 • Du vil motta en politiattest etter få dager.

Du må sende politiattesten til barneverntjenesten

 

4. Taushetserklæring
 • Hvis du blir godkjent som tiltaksperson, vil du måtte signere oppdragsavtale som også inneholder taushetserklæring.

 

Møte med berørte parter

Vi har interne avklaringer med familien, kontaktperson og våre team.
Å finne en god match er viktig for alle parter, og denne prosessen kan derfor ta litt tid.  

Underveis tar vi kontakt med deg, og avtaler møter.

Samtykke fra foresatte

For at du kan ta bilde/video av barnet eller ta med barnet i bil, trenger vi samtykke fra barnets foresatte. 

Samtykke 

 

Forventninger til deg

Være en god rollemodell

Du må ha overskudd å gi av, være trygg på seg selv og ha evnen til samarbeid.

Du må kunne holde avtaler, sette grenser og forholde seg profesjonelt til rollen sin.

Du må være en god rollemodell og overholde regler og lover. Alkohol og andre rusmidler skal ikke nytes i samvær med brukeren.

Sende oss rapport

Du må rapportere en gang hver måned.

Skrive timeliste og reiseregninger

Du må sende inn timeliste en gang per måned.

 • Timelisten sendes digitalt via denne  linken

 

Ulykkesforsikring for barn og unge

Ulykkesforsikring for barn og unge sammen med fritidskontakt og i besøkshjem er kommunens ansvar.

 

 

Fritidskontakt

Som fritidskontakt, kan du bidra med positive opplevelser for andre, og være en god rollemodell, og en viktig person i et barns liv. 

De fleste oppdrag som fritidskontakt er på rundt fire timer i uka.

I noen tilfeller har en fritidskontakten ha ansvar for flere barn, den følger et barn inn i en bestemt aktivitet, eller de møtes i grupper med flere barn og fritidskontakter

 

Besøkshjem

Noen barn har behov for et annet hjem de kan besøke med jevne mellomrom. Det kan være alt fra en overnatting midt i uka, til en helg i måneden, eller en uke om gangen.

Som besøkshjem kan du bidra til at barnet lærer å knytte seg til andre trygge voksne, og gi dem positive opplevelser.

For foreldrene er det avgjørende å ha et besøkshjem de stoler på slik at de får mulighet til å hente overskudd, når de vet at barna er trygt ivaretatt av andre voksne.

 

Tilsyn ved samvær

Barneverntjenesten har av ulike grunner ansvar for at det er en trygg voksen sammen med barn som skal gjennomføre samvær med egne foreldre. Dette kaller vi tilsyn ved samvær.

Her trenger vi trygge, rolige voksne, som kan hjelpe barnet med å lage trygge rammer rundt samvær , med biologiske foreldre. Det kan være behov for å hente og bringe barnet fra bosted til plassen samværet skal gjennomføres også. Dette avklares med kontaktperson i barneverntjenesten ved oppstart.

 

Tilsynsfører i fosterhjem

Du kan ikke lenger søke om å bli tilsynsfører (gjelder fra 1.september 2020)

Se merknader til forskrift om fosterhjem og tilsyn med barn i fosterhjem (Rundskriv Q-1/2014).

 

Generelt om tiltakspersoner

Barneverntjenesten har behov for kontakt med ulike medmennesker som kan engasjere seg for andre familier. I de fleste tilfellene bor barna hjemme med foreldrene sine, og familien samarbeider med barneverntjenesten om frivillige hjelpetiltak. Det er også barn og ungdommer som bor i fosterhjem som kan ha behov for støtte fra flere personer.

Alle som skal ha oppdrag knyttet til barn, skal levere godkjent politiattest fra politiet. De har taushetsplikt når det gjelder forhold de blir kjent med gjennom oppdraget.

Som tiltaksperson for barneverntjenesten får du betalt etter gjeldende KS-satser, og det blir laget avtale om utgiftsdekning og kjøregodtgjøring der det er aktuelt.

Alle tiltakspersoner fører jevnlige rapporter om oppdraget som skal sendes barneverntjenesten.

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten
E-post
Telefon 71 57 43 96

Telefontid
Mandag - fredag
09:00 - 15:00

Barnevernvakt
Telefon 976 01 616

Telefontid
Mandag-fredag: 15:30 - 08:00
Lørdag, søndag og helligdager: døgnåpent

Åpningstider

Mandag - fredag
09:00 - 15:00

Adresse

Besøksadresse
Frei administrasjonsbygg
Rådhusbakken 1
6522 Frei