Jobbe for barnevernet?

Barneverntjenesten har behov for både fritidskontakter, besøkshjem og tilsynsførere.

Ta kontakt med barneverntjenesten på telefon 71 57 43 96 om du ønsker mer informasjon.

Du kan også sende en epost til barneverntjenesten@kristiansund.kommune.no

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten
E-post
Telefon 71 57 43 96

Telefontid
Mandag - fredag
0900-1500

Åpningstider

Mandag - fredag
0900-1500

Etter kontortid må legevakt eller politi kontaktes ved behov for akutt bistand

Postadresse

Besøksadresse
Frei administrasjonsbygg
Rådhusbakken 2
6522 Frei