Samarbeid barnevern og skole

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten
E-post
Telefon 71 57 43 96

Telefontid
Mandag - fredag
0900-1500

Åpningstider

Mandag - fredag
0900-1500

Etter kontortid må legevakt eller politi kontaktes ved behov for akutt bistand

Postadresse

Besøksadresse
Frei administrasjonsbygg
Rådhusbakken 2
6522 Frei