Betalingssatser for helse og omsorg

Hjemmehjelp (praktisk bistand i hjemmet)
Hjemmehjelp (praktisk bistand i hjemmet)
Grunnbeløp/time Pris pr. mnd
Inntekt under 2G 210,-
Inntekt 2-3G 885,-
Inntekt 3-4G 1.280,-
Inntekt 4-5G 2.190-
Over 5G 2.886,-
Per time 326,-
Institusjonsopphold
Institusjonsopphold
Oppholdstype Opplysninger Kostnad
Korttidsopphold Per dag 90,-
Korttidsopphold Pr døgn 170,-
Dagaktivitetstilbud for eldre - Barmannhaugen Pr dag 155,-
Langtidsopphold Maksimalt vederlag 71.400,-
Trygghetspakke
Trygghetspakke
System Grunnlag for beregning Pris
Mobilt system Per måned 265,-
Analogt system Per måned 204,-
Matombringing
Måltid Pris
Stor middagsporsjon 80,- per måltid
Sesongvaksine
Sesongvaksine
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Influensavaksine Pr stykk 165,-
Fysioterapi og ergoterapi
Type henvisning Behandling Pris
Med henvisning Per behandling Se priser her
Ergoterapi gruppetilbud, kommunal takst Per kurs 400,-

* Lovbestemt betaling - les mer på helsenorge.no

Friskliv og mestring
Tilbud Beregning Pris
Frisklivstrening (2 gang pr. uk x 3 mnd.) Per kurs 400,-
Friskliv flyt Per kurs 600,-
Røykeslutt kurs Per kurs 400,-
Friskliv vedlikehold, valgfritt tilbud ute og sal Per halvår 600,-
Friskliv 60 + Per halvår 600,-
Mestringstilbud/grupper Per kurs 600,-
Friskliv temakveld Per krus Gratis
Frisklivsamtale Per samtale Gratis

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund