Betalingssatser for helse og omsorg

Hjemmehjelp (praktisk bistand i hjemmet)
Hjemmehjelp (praktisk bistand i hjemmet)
Grunnbeløp/time Pris pr. mnd
Inntekt under 2G 210,-
Inntekt 2-3G 870,-
Inntekt 3-4G 1.260,-
Inntekt 4-5G 2.150-
Over 5G 2.830,-
Per time 320,-
Institusjonsopphold
Institusjonsopphold
Oppholdstype Opplysninger Kostnad
Korttidsopphold Per dag 85,-
Korttidsopphold Pr døgn 165,-
Dagaktivitetstilbud for eldre - Barmannhaugen Pr dag 150,-
Langtidsopphold Maksimalt vederlag 70.000,-
Trygghetsalarm/telefon
Trygghetsalarm/telefon
System Grunnlag for beregning Pris
Mobilt system Per måned 260,-
Analogt system Per måned 200,-
Matombringing
Matombringing
Måltid Pris
Stor middagsporsjon 80,- per måltid
Sesongvaksine
Sesongvaksine
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Influensavaksine Pr stykk 160,-
Fysioterapi
Fysioterapi
Type henvisning Behandling Pris
Med henvisning Per behandling Se priser her

* Lovbestemt betaling - les mer på helsenorge.no

Friskliv og mestring
Friskliv og mestring
Tilbud Beregning Pris
Frisklivstrening (2 gang pr. uk x 3 mnd.) Per kurs 400,-
Bra-mat kurs Per kurs 600,-
Røykeslutt kurs Per kurs 400,-
Aktiv på dagtid/forebyggende gruppetilbud Per halvår 500,-
Aktiv på dagtid/forebyggende gruppetilbud Per år 1.000,-
Mestringstilbud/grupper Per kurs 600,-

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund