Dag og aktivitetstilbud demens

Dagtilbud for hjemmeboende med demensdiagnose/ og eller kognitiv svikt.

Tilbudet inneholder sosiale aktiviteter og gode, næringsrike måltider.

 

Søk plass på dagtilbud

Hva får du?

 • plass fra én til fem hverdager i uka. Hvor ofte du kan være på dagsenteret avhenger av dine ønsker og vår kapasitet
 • tilbud om frokost og middag
 • ernæringsveiledning
 • aktivitets- og kulturtilbud
 • tilbud om trim

Tilbudet er på Rokilde Dagsenter etter brukers behov.

Alle som har behov for det blir hentet og kjørt hjem.

 

Krav til søker

 • du bor hjemme
 • personer med demensdiagnose/ og eller kognitiv svikt
 • behov for tilrettelagt aktivitetstilbud
 • ernæringsveiledning
 • har vanskeligheter med å komme deg ut av huset på egenhånd
 • ønsker å møte andre mennesker

 

Hva koster det?

Priser helse og omsorg

 

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

 

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret som behandler søknaden.

 

Kontakt servicetorget for mer informasjon tlf: 71574000                Mail: Servicetorg