Dag og aktivitetstilbud demens

Dagtilbud for hjemmeboende med demensdiagnose/ og eller kognitiv svikt.

Tilbudet inneholder sosiale aktiviteter og gode, næringsrike måltider.

 

Søk plass på dagtilbud

Hva får du?

 • plass fra én til fem hverdager i uka. Hvor ofte du kan være på dagsenteret avhenger av dine ønsker og vår kapasitet
 • tilbud om frokost og middag
 • ernæringsveiledning
 • aktivitets- og kulturtilbud
 • tilbud om trim

Alle som har behov for det blir hentet og kjørt hjem.

 

Barmanhaugen 

Adr: Kaptein Bødtkers gate 10, 6508 Kristiansund N

Kontakt: 970 19 358

Bergan dagtilbud

Adr: Ole Vigs gate 20, 6516 Kristiansund N

Kontakt: 469 42 707/71 57 46 03

 

Krav til søker

 • du bor hjemme
 • personer med demensdiagnose/ og eller kognitiv svikt
 • behov for tilrettelagt aktivitetstilbud
 • ernæringsveiledning
 • har vanskeligheter med å komme deg ut av huset på egenhånd
 • ønsker å møte andre mennesker

 

Hva koster det?

Det koster 130 kroner per dag.

Dette inkluderer to måltider og transport til og fra dagsenteret.

 

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

 

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret som behandler søknaden.

 

Kontakt servicetorget for mer informasjon tlf: 71574000