Dagtilbud eldre

På dagtilbudet ved Barmanhaugen får eldre som bor hjemme tilbud om sosiale aktiviteter og gode, næringsrike måltider. For å få plass på dagtilbudet må du sende en søknad.

Søk plass på dagtilbudet

Hva får du?

  • Hvor ofte du kan være på dagsenteret avhenger av dine behov og vår kapasitet.
  • tilbud om frokost og middag
  • aktivitets- og kulturtilbud
  • tilbud om trim

Alle som har behov for det blir hentet og kjørt hjem.

For eldre som klarer seg selv, uten betydelig hjelp fra andre, kan seniorsenteret være et godt alternativ. 

 

Krav til søker

  • du bor hjemme
  • har behov for tilrettelagt tilbud på dagtid  
  • ernæringsmessig oppfølging
  • har vanskeligheter med å komme deg ut av huset på egenhånd
  • ønsker å møte andre mennesker

 

Hva koster det?

Det koster 130 kroner per dag.

Dette inkluderer to måltider og transport til og fra dagsenteret.

 

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.

 

Hva skjer videre?

Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret som behandler søknaden.

Kontakt servicetorget for mer informasjon.