Miljøarbeidertjenesten

Miljøarbeidertjenesten skal motvirke isolasjon og ensomhet, skape trivsel og godt miljø i omsorgsboligene. 

Miljøarbeidertjenesten har ulike aktivitetstilbud på dagtid.

Se egne oppslag ved de ulike omsorgsboligene.

  • Bergan Omsorgsbolig
  • Boxaspenenga Omsorgsbolig
  • Clausensgata Omsorgsbolig
  • Frei Aldersbolig
  • Karitunet Omsorgsbolig

Kontakt Servicetorget for mer informasjon.