Møteplassen- for hjemmeboende eldre

På Møteplassen får eldre som bor hjemme tilbud om sosiale aktiviteter.

Møteplasser finner du: 

Dunkarsundet

«Møteplassen» er et sted for sosialt samvær og en flott plass for å komme seg ut, og passer for hjemmeboende eldre og deres ektefelle, pårørende, aktivitetsvenner eller andre ledsagere.

«Møteplassen» er et lavterskeltilbud, og den enkelte må selv sørge for transport til og fra.