Møteplassen- for hjemmeboende eldre

«Møteplassen» er et sted for sosialt samvær og en flott plass for å komme seg ut, og passer for hjemmeboende eldre og deres ektefelle, pårørende, aktivitetsvenner eller andre ledsagere.

«Møteplassen» er et lavterskeltilbud, og den enkelte må selv sørge for transport til og fra.

Møteplassen - for hjemmeboende eldre 

 

Møteplassen er et sted for sosialt samvær og en flott plass for å komme seg ut, og passer for hjemmeboende eldre og deres ektefelle, pårørende, aktivitetsvenner eller andre ledsagere. Frivillige sørger for at Møteplassen kan holde åpent, og ønsker alle velkommen med kaffe og noe attåt.  
 
Møteplassen er et lavterskeltilbud, og den enkelte må selv sørge for transport til og fra. 

 

Møteplassen finner du her:

  

Dunkarsundet, tirsdag kl.11-13 
Kulturfabrikken, annenhver mandag kl.11-13 
Innlandet barneskole, onsdag kl.11-13 (åpner september 2021) 

Omsorgsboliger:  

OBS: Møteplassen i omsorgsboligene er foreløpig kun åpent for beboerne på de ulike stedene.  

Skolegata 12, mandag kl.11-13 
Bergan omsorgsbolig, onsdag kl.11-13 
Karitunet, torsdag kl.11-13 
Boxaspenenga, torsdag kl.11-13 
JP Clausensgate 5-7, fredag kl.11-13 
 

Ønsker du å bidra som frivillig på Møteplassen?