Tjenester og tilbud

Her finner du tjenester som kan hjelpe deg og skape trygghet i dagliglivet.

Din fastlege kan gi deg råd om demens og hjelpetilbudene som finnes. Informasjon om din fastlege og dine helsefakta finner du på din kjernejournal (Helsenorge).

Demenskoordinator og hukommelsesteamet

En demenskoordinator er et bindeledd mellom deg som har demens og tjenesteapparatet.

Kontaktinformasjon til demenskoordinator/hukommelsesteamet i Kristiansund kommune

Vil du komme i kontakt med demenskoordinator Hildegunn Flaten Frøseth eller hukommelsesteamet? bruk denne kontaktinformasjonen: 

e-post: hildegunn.flaten-froseth@kristiansund.kommune.no

telefon: 90 82 34 80

Hukommelsesteamet kan komme på hjemmebesøk til deg, for å hjelpe deg å tilrettelegge boligen din. Vi kan også gi deg råd slik at du kan holde deg frisk og aktiv.

Andre aktuelle tjenester for deg og din familie kan være:

Du finner flere tjenester under Nedsatt funksjonsevne.

Få råd fra fagfolk