Leve hele livet

Kristiansund kommune bruker Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre som en rettesnor for gode tjenester for kommunens innbyggere over 65 år.

  • Reformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det.
  • Kvalitetsreformen for de eldre skal handle om fellesskap, aktivitet, mat og helsehjelp.
  • Målet med reformen skal være flere gode leveår der den aldrende befolkningen beholder god helse lenger og i større grad mestrer eget liv.

Aldersvennlige samfunn

Eldre skal kunne leve gode liv, uavhengig av helseproblemer og helsetilstand. Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra for å skape aldersvennlige samfunn.


Innsatsområdene i stortingsmelding 15 (2019-2023)

  • Et aldersvennlig Norge
  • Aktivitet og fellesskap
  • Mat og måltider
  • Helsehjelp
  • Sammenheng i tjenestene

Relevante lenker