Nye Rokilde

Rokilde er i disse dager inn i sluttfasen av ombyggingen til et nytt og moderne omsorgsbygg, primært for byens eldre innbyggere. Nye Rokilde vil bestå av blant annet 38 omsorgsboliger fordelt på fire etasjer, samt dagaktivitetstilbud i første etasje av bygget.

  

I utformingen av bygget er det lagt stor vekt på tilrettelegging gjennom ulike funksjoner som skal hjelpe beboere og brukere til størst mulig grad av selvstendighet og mestring. Blant annet vil det i alle bad være elektrisk regulerbar høyde på wc og servant. Det etableres gode fellesarealer både inne og ute der tanken er å fremme sosiale arenaer og mulighet for fellesskap og aktivitet. Det er også lagt vekt på ulike velferdsteknologiske løsninger som skal fremme trygghet. Nye Rokilde vil ha egen reservegenerator som gjør det mulig å opprettholde diverse funksjoner ved strømbrudd. Det er også etablert et nytt romslig trappe- og heishus, som blant annet rommer trapp, to heiser og plass for lading av elektriske rullestoler. 

 

I området mellom Rokilde og Kringsjå etableres det en stor sansehage på to nivå, samt en gangsti der beboere og andre brukere kan spasere og sanse de ulike elementene. Sansehagen skal beplantes og vil ellers inneholde fine uteområder, naturlig forbundet  med rullestolrampe. Det vil bli et større drivhus, to pergolaer og en oppvarmet vinterhage i hagen, som skal fremme aktivitet og trivsel. 

 

I forbindelse med bygging en av nye Rokilde, etableres det nå også gangbroer mellom Rokilde og Kringsjå, samt mellom Kringsjå og Storhaugen.  Gangbroene har flott utsikt mot fjorden, og er universelt utformet for å gi mulighet for at beboerne og brukere i de ulike byggene skal kunne benytte broene til spaserturer og trim, samt kunne forflytte seg tørrskodd fra et bygg til et annet eller til sansehagen.

 

Arbeidet med driftskonseptet for Nye Rokilde skal settes i gang straks, og har som mål å "fremme helse, aktivitet og hverdagsmestring gjennom god tilrettelegging og logistikk rundt beboere og brukere, slik at disse i størst mulig grad og lengst mulig, skal kunne trives og mestre å bo i egne hjem".

 

Når kriterier for driften av nye Rokilde er klar, vil det komme Informasjon til innbyggerne i Kristiansund om hvilke tjenestetilbud som skal åpnes, samt kriterier for tildeling av disse.  Sannsynligvis vil dette være klart innen månedsskiftet mars/ april 2020, med forbehold om forsinkelser i prosjektet.