Rokilde Omsorgsboliger og dagsenter

Velkommen til Rokilde omsorgsboliger med døgnbemanning tilgjengelig for alle 38 leilighetene.

Inngangspartiet til Rokilde omsorgsboliger og Dagsenter - Klikk for stort bildeRokilde Omsorgsboliger og dagsenter

Her finner du kart til Rokilde omsorgsboliger og dagsenter (google maps)

Hva tilbyr vi

Alle private boenheter er tilknyttet fellesarealer med oppholdsrom og spiserom. Alle etasjene har tilgang til døgnbemanning. Vi tilbyr varierte og hyggelige aktiviteter i fellesarealene og måltider sammen med andre beboere.

Du kan også søke om å få hjelp til:

  • Renhold av din boenhet
  • Medisinhåndtering
  • Bestilling av transport ved behov

 

Måltider

Følgende valgmuligheter tilbys til beboere ved Rokilde

 1. Kostpakke pr. måned, inneholder:

  • Lunch kr. 25.- pr. porsjon, 6 dager i uken = 650.- pr. mnd.
  • Middag kr. 100.- pr. porsjon, 7 dager i uken = 3000.- pr. mnd.
  • Dessert kr. 20.- pr. porsjon, 7 dager i uken = 600.- pr.mnd.

  Måltidsabonnement pr. måned, maks pris 4800,-

 2. Middag i porsjonspakker kr. 100.- pr. porsjon.

  Kan velge antall dager. Leveres ikke med dessert. 

  Kan bestille opphold i matlevering minst 3 dager før opphold.

 

Hvem kan få tilbudet

  • Du er hjemmehørende i Kristiansund kommune
  • Har en helse- og omsorgstjenestebehov som kan dekkes ved tildeling av plass i omsorgsbolig med bemanning
  • Har en langvarig og vedvarende funksjonssvikt der omsorgsbolig med bemanning kan virke forebyggende

 

Hva koster det

  • Pris i henhold til husleiekontrakt ved Kristiansund kommune

Søknadskjema

Last ned dette skjemaet for og søke om kommunal bolig (pdf) (PDF, 389 kB)

 

Hva skjer videre

Du vil få et skriftlig svar på søknaden din. Tjenesten du eventuelt får tilbud om er ut fra vår vurdering av hva du har behov for. Ulike brukere kan derfor få tilbud om ulike tjenester.

 

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (lovdata)

Lov om Pasient – og brukerrettighetslove (lovdata)

 

Kontaktinformasjon

Siw Toril Kjørsvik

Avdelingsleder

 E-post Send e-post til Siw Toril Kjørsvik

 Telefon 71 57 39 90

 

Åse Kirstine Jægtvik

Enhetsleder

 E-post Send e-post til Åse Kirstine Jægtvik

 Telefon 71 57 39 19

 Mobil 952 24 242

Tilgjengelig på telefon: klokken 08:00 til 16:00, mandag til fredag.

 

Adresse

Politimester Bendixensgate 54, 6508 Kristiansund