Hva er Storhaugen helsehus?

Storhaugen helsehus er et kommunalt kompetansesenter for forebyggende helsearbeid, rehabilitering, øyeblikkelig hjelp, palliasjon (lindring) og annen korttidsbehandling.

 

Vårt tjenestefokus er «Hva er viktig for deg?» med utgangspunkt i den enkeltes ressurser, helse og mestring i hverdagslivet.

Enheten Storhaugen helsehus består av: 3 døgnavdelinger, avdeling for samfunnsmedisin og kommunale legetjenester, avdeling for forebyggende og rehabiliterende tjenester for voksne, friskliv- og mestring, frivillighetskoordinator og dagtilbud for personer med demens.


Simulering – og ferdighetssenteret, som er et samarbeid mellom høyskolen i Molde og Kristiansund kommune, er lokalisert ved Storhaugen helsehus, og samme lokaler benyttes som øvingsavdeling for sykepleierutdanningen.

Et prioritert satsningsområde i kommunen er forebyggende helse og hverdagsmestring for eldre. 

 

 

Se hvordan vi har det på døgnavdelingene:

Storhaugen Helsehus 1.etasje 

Storhaugen Helsehus 2.etasje

Storhaugen Helsehus 3.etasje

 

Besøk på Storhaugen Helsehus fra 25.mars 2021

 

NYE BESØKSREGLER 

 

MUTERT VIRUS 

Egne besøksregler for besøkende som er fra kommuner med mutert virus/store smitteutbrudd

Besøk i sykehjem og Storhaugen Helsehus:

Personer som har vært i en kommune der det har vært utbrudd skal ha en negativ test for Covid19 før de besøker sykehjem i Kristiansund.

Testen skal ikke være eldre enn 3 dager.

Ved besøk, skal de bruke munnbind under besøket.

Unntak ved alvorlig sykdom/palliasjon – ta kontakt med avdelingen.

Storhaugen helsehus:

Alt besøk skal registreres. Dersom besøkende i ettertid utvikler symptomer, skal Storhaugen varsles.

Alle beboere kan ha besøk i besøkssoner utenfor avdeling, med bruk av munnbind.

Tilreisende fra områder med høy smitte skal ha en negativ Covid19 test som ikke er eldre enn 3 dager før besøket.

Ved alvorlig sykdom hos beboere kan det gjøres individuelle vurderinger.

Permisjoner til hjemmet: gjelder sykehjemmene og Storhaugen helsehus.

Beboere kan få permisjon så lenge besøket er i henhold til nasjonale regler og anbefalinger for besøk i private hjem.

Dersom noen i husstanden i ettertid utvikler symptomer må sykehjemmet/Storhaugen informeres.

Munnbind

På bakgrunn av økende smitte i landet, skal alle besøkende bruke munnbind. Helsepersonell på jobb i disse institusjonene skal bruke munnbind til enhver tid, med unntak av periode med lenger opphold og ved matpause.

 


BESØK:

 

• Avtal besøket på forhånd- ring avdelingen for avtale.

• Besøkstid på Storhaugen mellom kl.12-14 og mellom kl.16-19.

• Besøkstid er maks 60 minutter.

• Du har lov til å ha med gaver, blomster (allergifrie) og lignende

Endringer kan komme RASKT om smittesituasjonen endrer seg. Om noe er uklart, tar du kontakt med avdelingen!

• NB! Dersom du skal besøke en pasient eller beboer med sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder egne smittevernråd og -rutiner for dette.

 

 

Følg oss på Facebook: 

Storhaugen Helsehus

Tjenester:

Her kan du lese mer om våre tjenester

 

Døgnavdelinger

 

Helsehuset har til sammen 35 døgnplasser fordelt på tre avdelinger.

Fem av plassene er interkommunale øyeblikkelig hjelp plasser for kommunene

  • Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Kristiansund.

De øvrige plassene er kommunale korttidsplasser for palliasjon, rehabilitering, utredning og behandling.

 

 

Friskliv og Mestring

Utviklingssentral for Frisklivssentraler Region Midt-Norge

  • Friskliv og Mestring er en av 10 utviklingssentraler av over 280 Frisklivssentraler på landsbasis.

  • Ønsker du å vite mere om Min Type 2 Diabetes prosjektet?  Trykk på linken: MinT2D      

 

 

Administrasjon

 

 

Kontaktinformasjon

Storhaugen Helsehus
E-post
Telefon 71 57 54 71

Mandag - torsdag
0800- 1500

Fredag
0800-1330

Åpningstider

Mandag - søndag
1000-1900*

* Hovedinngang stenger klokken 1900, kontakt avdelingen dersom du kommer på besøk utenom åpningstid.

Respesjon
Mandag - fredag: 0800-1500
Fredag: 0800-1330

Adresse

Tempoveien 23
6508 Kristiansund