Hva er Storhaugen helsehus?

Storhaugen helsehus er et kommunalt kompetansesenter for forebyggende helsearbeid, rehabilitering, øyeblikkelig hjelp, palliasjon (lindring) og annen korttidsbehandling.

 

Vårt tjenestefokus er «Hva er viktig for deg?» med utgangspunkt i den enkeltes ressurser, helse og mestring i hverdagslivet.

Enheten Storhaugen helsehus består av: 3 døgnavdelinger, avdeling for samfunnsmedisin og kommunale legetjenester, avdeling for forebyggende og rehabiliterende tjenester for voksne, friskliv- og mestring, frivillighetskoordinator og dagtilbud for personer med demens.


Simulering – og ferdighetssenteret, som er et samarbeid mellom høyskolen i Molde og Kristiansund kommune, er lokalisert ved Storhaugen helsehus, og samme lokaler benyttes som øvingsavdeling for sykepleierutdanningen.

Et prioritert satsningsområde i kommunen er forebyggende helse og hverdagsmestring for eldre. 

 

 

Se film om hvordan vi har det på døgnavdelingene:

 

Storhaugen Helsehus 1.etasje 

Storhaugen Helsehus 2.etasje

Storhaugen Helsehus 3.etasje

 

Besøk på Storhaugen Helsehus fra 28.juni  2021

Smittevernstiltak i Storhaugen Helsehus:

På grunn av fremdeles smittevernrisiko med muterte virus minner vi om våre smittevernsrutiner!

• Pårørende fra kommuner med økt smitte eller smitte med mutert virus må fremlegge negativ test som ikke er eldre enn 3 dager. Ved alvorlig sykdom eller døende pasienter gjøres individuelle vurderinger

• Alle pårørende må registrere besøket. Pårørende må gi umiddelbar beskjed dersom de oppdager at de er smittet.

Alle besøkende som ikke har «beskyttet» status må ha munnbind. Besøkende som har «beskyttet» stauts (se forklaringsboks nedenfor) kan gjennomføre besøk uten munnbind

• Besøkende skal opprettholde 1-2 meter til beboere/ ansatte/ andre pårørende

• Det er tillat med hjemmebesøk, men besøket må være i henhold til nasjonale anbefalinger

• Besøksareal brukes fortsatt. Men det er mulighet for å sitte på verandaen ved finvær.

 

Besøk på Storhaugen Helsehus

• Avtal besøket på forhånd- ring avdelingen for avtale.

• Besøkstid på Storhaugen mellom kl.12-14 og mellom kl.16-19.

• Besøkstid er maks 60 minutter.

• Du har lov til å ha med gaver, blomster (allergifrie) og lignende

Endringer kan komme RASKT om smittesituasjonen endrer seg. Om noe er uklart, tar du kontakt med avdelingen!

• NB! Dersom du skal besøke en pasient eller beboer med sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder egne smittevernråd og -rutiner for dette.

 

Munnbind 

Det er ikke lenger generell munnbinds anbefaling hos ansatte i kommunen som er regnet som beskyttet, så lenge det ikke foreligger symptomer. De ansatte som jobber med beskyttede pasienter under 1 meters avstand, trenger heller ikke å bruke munnbind dersom begge er friske og symptomfrie.

Beskyttet status

De som blir regnet som «fullvaksinerte» er:

 • De som har fått andre vaksinedose. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter andre vaksinedose. 
 • De som har gjennomgått sykdom og minst 3 uker senere har fått en dose vaksine. Status som fullvaksinert gjelder fra 1 uke etter vaksinedosen.
 • De som har fått vaksine med éndose-vaksine, med virkning fra 3 uker etter vaksinasjonen
 • De som har fått første dose vaksine og deretter, minst 3 uker senere, fått påvist covid-19-infeksjon. Status som fullvaksinert gjelder fra du er ute av isolasjon. 
 • Dersom beskyttelsen skulle avta over tid, kan rådene komme til å endre seg. Dette kan eventuelt medføre råd om oppfriskningsvaksine.

  De som blir regnet som «beskyttet» er:

 • De som er fullvaksinerte (se over).
 • De som har fått 1. vaksinedose. Status som beskyttet gjelder fra 3 til 15 uker etter vaksinedosen. Det vil si at 2. dose må settes senest 14 uker etter første dose for å opprettholde status beskyttet inntil man regnes som fullvaksinert.  
 • De som har gjennomgått infeksjon. Status som beskyttet gjelder i 6 måneder etter den positive prøven.

Følg oss på Facebook: 

Storhaugen Helsehus

 

Tjenester:

Her kan du lese mer om våre tjenester

 

Døgnavdelinger

 

Helsehuset har til sammen 35 døgnplasser fordelt på tre avdelinger.

Fem av plassene er interkommunale øyeblikkelig hjelp plasser for kommunene

 • Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Kristiansund.

De øvrige plassene er kommunale korttidsplasser for palliasjon, rehabilitering, utredning og behandling.

 

 

Friskliv og Mestring

Utviklingssentral for Frisklivssentraler Region Midt-Norge

 • Friskliv og Mestring er en av 10 utviklingssentraler av over 280 Frisklivssentraler på landsbasis.

 • Ønsker du å vite mere om Min Type 2 Diabetes prosjektet?  Trykk på linken: MinT2D      

 

Ønsker du å jobbe på Storhaugen Helsehus? 

Ledige stillinger

 

Administrasjon

 

 

Kontaktinformasjon

Storhaugen Helsehus
E-post
Telefon 71 57 54 71

Mandag - torsdag
0800- 1500

Fredag
0800-1330

Åpningstider

Mandag - søndag
1000-1900*

* Hovedinngang stenger klokken 1900, kontakt avdelingen dersom du kommer på besøk utenom åpningstid.

Respesjon
Mandag - fredag: 0800-1500
Fredag: 0800-1330

Adresse

Tempoveien 23
6508 Kristiansund