Hva er Storhaugen helsehus?

Storhaugen helsehus er et kommunalt kompetansesenter for forebyggende helsearbeid, rehabilitering, øyeblikkelig hjelp, palliasjon (lindring) og annen korttidsbehandling.

 

Vårt tjenestefokus er «Hva er viktig for deg?» med utgangspunkt i den enkeltes ressurser, helse og mestring i hverdagslivet.

Enheten Storhaugen helsehus består av: 3 døgnavdelinger, avdeling for samfunnsmedisin og kommunale legetjenester, avdeling for forebyggende og rehabiliterende tjenester for voksne, friskliv- og mestring, frivillighetskoordinator, støttetjenester med hjelpemiddellager og regional responssenter.


Simulering – og ferdighetssenteret, som er et samarbeid mellom høyskolen i Molde og Kristiansund kommune, er lokalisert ved Storhaugen helsehus, og samme lokaler benyttes som øvingsavdeling for sykepleierutdanningen.

Et prioritert satsningsområde i kommunen er forebyggende helse og hverdagsmestring for eldre. 

 

 

Se film om hvordan vi har det på døgnavdelingene:

 

Storhaugen Helsehus 1.etasje 

Storhaugen Helsehus 2.etasje

Storhaugen Helsehus 3.etasje

 

 

Informasjon til besøkende;

Besøkstider og besøksrestriksjoner jul og nyttår

 • Besøkstid julaften: 10-15
 • Besøkstid alle andre dager: kl 14 – 15 og kl 16.30 – 18

Følgende smitteverntiltak gjelder for jul og nyttår:

 • Besøkende må skrive seg inn med navn og telefonnummer i besøksboken som ligger ved hovedinngangen
 • Besøkende skal benytte munnbind og opprettholde god avstand til beboere og alle som jobber hos oss, 1-metersregelen.
 •  Ikke besøk inne på rom hos pasienter som deler rom.
 •  Besøkende bes ta med sine til besøkssonene i cafè-området ved hovedinngangen
 • Maks 2 stk på besøk samtidig inne på pasientrom.
 • Besøkende skal ikke oppholde seg på fellesareal inne i avdelingene.
 • Det er tillatt med hjemmebesøk, men besøket må være i henhold til nasjonale regler om gjester i hjemmet

Følg oss på Facebook: 

Storhaugen Helsehus

 

Tjenester:

Her kan du lese mer om våre tjenester

 

Døgnavdelinger

 

Helsehuset har til sammen 35 døgnplasser fordelt på tre avdelinger.

Fem av plassene er interkommunale øyeblikkelig hjelp plasser for kommunene

 • Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Kristiansund.

De øvrige plassene er kommunale korttidsplasser for palliasjon, rehabilitering, utredning og behandling.

 

 

Friskliv og Mestring

Utviklingssentral for Frisklivssentraler Region Midt-Norge

 • Friskliv og Mestring er en av 10 utviklingssentraler av over 280 Frisklivssentraler på landsbasis.

 • Ønsker du å vite mere om Min Type 2 Diabetes prosjektet?  Trykk på linken: MinT2D      

 

Ønsker du å jobbe på Storhaugen Helsehus? 

Ledige stillinger

 

Administrasjon

Konstituert enhetsleder Elisabeth Sandstad

 

Kontaktinformasjon

Storhaugen Helsehus
E-post
Telefon 71 57 54 71

Mandag - torsdag
0800- 1500

Fredag
0800-1330

Åpningstider

Mandag - søndag
1000-1900*

* Hovedinngang stenger klokken 1900, kontakt avdelingen dersom du kommer på besøk utenom åpningstid.

Respesjon
Mandag - fredag: 0800-1500
Fredag: 0800-1330

Adresse

Tempoveien 23
6508 Kristiansund