Hva er Storhaugen helsehus?

Storhaugen helsehus er et kommunalt kompetansesenter for forebyggende helsearbeid, rehabilitering, øyeblikkelig hjelp, palliasjon (lindring) og annen korttidsbehandling.

 

Helsehuset har som mål å tilby tjenester som tilrettelegger for at den enkelte pasient skal kunne meste sin egen hverdag på en best mulig måte. Storhaugen helsehus ligger på Kirkelandet, like ved Kringsjå Sykehjem og Rokilde.

 

Se hvordan vi har det på døgnavdelingene:

Storhaugen Helsehus 1.etasje 

Storhaugen Helsehus 2.etasje

Storhaugen Helsehus 3.etasje

 

Besøk på Storhaugen Helsehus fra 18.januar

 

NYE BESØKSREGLER 

Bruk munnbind!

Dette kravet gjelder ikke for personer som har en medisinsk tilstand som vil ha unødig ulempe av å benytte munnbind, eller barn under 12 år.

• Avtal besøket på forhånd- ring avdelingen for avtale.

• Besøkstid på Storhaugen mellom kl.12-14 og mellom kl.16-19.

• Maks 3 besøkende pr. pasient pr. besøk. Begrens antall nye personer.

• Forsøk også å holde minimum én meters avstand til den du besøker.

• Besøkstid er maks 60 minutter.

• Du har lov til å ha med gaver, blomster (allergifrie) og lignende

• Hvis du har med mat, kan bare pasienten spise og drikke. Du som er på besøk, skal ha munnbind på hele tiden.

• Besøkende/pårørende som har være på utenlandsreise skal ikke besøke Storhaugen Helsehus før 10 dager etter hjemkomst, med mindre det er særskilte behov.

• Ikke gå på besøk dersom du er koronasyk, har luftveissymptomer eller er i karantene (enkelte unntak kan vurderes)

• Registrer deg i besøksboken.

• Husk vask eller sprit hendene både før, under og etter besøket

• Besøket blir gjennomført på tilvist plass.

• Du har lov å gå tur med din pårørende.

• Ikke opphold deg i fellesarealer.'

• Hold minimum én meters avstand til alle andre enn den du besøker

• Det er uansett fint å unngå tett ansikt-til-ansikt-kontakt.

• Forhold deg til institusjonens smittevernrutiner

• Dersom du får covid-19-symptomer få dager etter du har vært på besøk, må du si fra om dette til institusjonen slik at du bidrar til effektiv smittesporing

Endringer kan komme RASKT om smittesituasjonen endrer seg. Om noe er uklart, tar du kontakt med avdelingen!

• NB! Dersom du skal besøke en pasient eller beboer med sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder egne smittevernråd og -rutiner for dette.

 

 

Følg oss på Facebook: 

Storhaugen Helsehus

Tjenester:

Her kan du lese mer om våre tjenester

 

Døgnavdelinger

 

Helsehuset har til sammen 35 døgnplasser fordelt på tre avdelinger.

Fem av plassene er interkommunale øyeblikkelig hjelp plasser for kommunene

  • Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Kristiansund.

De øvrige plassene er kommunale korttidsplasser for palliasjon, rehabilitering, utredning og behandling.

 

 

Friskliv og Mestring

Utviklingssentral for Frisklivssentraler Region Midt-Norge

  • Friskliv og Mestring er en av 10 utviklingssentraler av over 280 Frisklivssentraler på landsbasis.

  • Ønsker du å vite mere om Min Type 2 Diabetes prosjektet?  Trykk på linken: MinT2D      

 

 

Administrasjon

 

 

Kontaktinformasjon

Storhaugen Helsehus
E-post
Telefon 71 57 54 71

Mandag - torsdag
0800- 1500

Fredag
0800-1330

Åpningstider

Mandag - søndag
1000-1900*

* Hovedinngang stenger klokken 1900, kontakt avdelingen dersom du kommer på besøk utenom åpningstid.

Respesjon
Mandag - fredag: 0800-1500
Fredag: 0800-1330

Adresse

Tempoveien 23
6508 Kristiansund