Hva er Storhaugen helsehus?

Storhaugen helsehus er et kommunalt kompetansesenter for forebyggende helsearbeid, rehabilitering, øyeblikkelig hjelp, palliasjon (lindring) og annen korttidsbehandling.

 

Helsehuset har som mål å tilby tjenester som tilrettelegger for at den enkelte pasient skal kunne meste sin egen hverdag på en best mulig måte. Storhaugen helsehus ligger på Kirkelandet, like ved Kringsjå Sykehjem og Rokilde.

 

Følg oss på Facebook: 

Storhaugen Helsehus

Tjenester:

Her kan du lese mer om våre tjenester

 

Døgnavdelinger

 

Helsehuset har til sammen 35 døgnplasser fordelt på tre avdelinger.

Fem av plassene er interkommunale øyeblikkelig hjelp plasser for kommunene

 • Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Kristiansund.

De øvrige plassene er kommunale korttidsplasser for palliasjon, rehabilitering, utredning og behandling.

 

Friskliv og Mestring

Utviklingssentral for Frisklivssentraler Region Midt-Norge

 • Friskliv og Mestring er en av 10 utviklingssentraler av over 280 Frisklivssentraler på landsbasis.

 • Ønsker du å vite mere om Min Type 2 Diabetes prosjektet?  Trykk på linken: MinT2D      

 

Besøk på Storhaugen Helsehus

 

 

 • Besøkende/pårørende som har være på utenlandsreise skal ikke besøke Storhaugen Helsehus før 10 dager etter hjemkomst, med mindre det er særskilte behov.

 • Avtal besøket på forhånd- ring avdelingen for avtale.

 • Besøkstid på Storhaugen mellom kl.12-14 og mellom kl.16-19

 • Besøkstid maks 30.minutter.

 • Du vil bli møtt av en besøksvert, som tar imot deg som besøkende.

 • Ikke gå på besøk dersom du er koronasyk, har luftveissymptomer eller er i karantene (enkelte unntak kan vurderes)

 • Husk vask eller sprit hendene både før, under og etter besøket

 • Besøket blir gjennomført utendørs eller på tilvist plass.

 • Du har lov å gå tur med din pårørende.

 • Ikke opphold deg i fellesarealer.

 • Hold minimum én meters avstand til alle andre enn den du besøker

 • Forsøk også å holde minimum én meters avstand til den du besøker.

 • Det er uansett fint å unngå tett ansikt-til-ansikt-kontakt.

 • Du har lov til å ha med gaver, blomster og lignende

 • Hvis du har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Du som er på besøk skal ikke bruke kjøkkenet i institusjonen.

 • Forhold deg til institusjonens smittevernrutiner

 • Dersom du får covid-19-symptomer få dager etter du har vært på besøk, må du si fra om dette til institusjonen slik at du bidrar til effektiv smittesporing

NB! Dersom du skal besøke en pasient eller beboer med sannsynlig eller bekreftet covid-19 gjelder egne smittevernråd og -rutiner for dette.

Gjelder fra 6.august 2020

 

Administrasjon

 

 

Kontaktinformasjon

Storhaugen Helsehus
E-post
Telefon 71 57 54 71

Mandag - torsdag
0800- 1500

Fredag
0800-1330

Åpningstider

Mandag - søndag
1000-1900*

* Hovedinngang stenger klokken 1900, kontakt avdelingen dersom du kommer på besøk utenom åpningstid.

Respesjon
Mandag - fredag: 0800-1500
Fredag: 0800-1330

Adresse

Tempoveien 23
6508 Kristiansund