Hva er Storhaugen helsehus?

Storhaugen helsehus er et kommunalt kompetansesenter for forebyggende helsearbeid, rehabilitering, øyeblikkelig hjelp, palliasjon (lindring) og annen korttidsbehandling.

Helsehuset har som mål å tilby tjenester som tilrettelegger for at den enkelte pasient skal kunne meste sin egen hverdag på en best mulig måte. Storhaugen helsehus ligger på Kirkelandet, like ved Kringsjå Sykehjem og Rokilde.

 

Døgnavdelinger

 

Helsehuset har til sammen 35 døgnplasser fordelt på tre avdelinger.

Fem av plassene er interkommunale øyeblikkelig hjelp plasser for kommunene

  • Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Kristiansund.

De øvrige plassene er kommunale korttidsplasser for palliasjon, rehabilitering, utredning og behandling.

Utviklingssentral for Frisklivssentraler Region Midt-Norge

  • Friskliv og Mestring ble tildelt rollen som Utviklingssentral for frisklivssentraler av Helsedirektoratet i 2017.
  • Friskliv og Mestring er en av 10 utviklingssentraler av over 260 Frisklivssentraler på landsbasis.

Tjenester

Her kan du lese mer om våre tjenester

 

Administrasjon

 

Følg oss på Facebook: 

Storhaugen Helsehus

Kontaktinformasjon

Storhaugen Helsehus
E-post
Telefon 71 57 54 71

Mandag - torsdag
0800- 1500

Fredag
0800-1330

Åpningstider

Mandag - søndag
1000-1900*

* Hovedinngang stenger klokken 1900, kontakt avdelingen dersom du kommer på besøk utenom åpningstid.

Kantine 
1000-1330

Respesjon
Mandag - fredag: 0800-1500
Fredag: 0800-1330

Adresse

Tempoveien 23
6508 Kristiansund