Korttid og utredning 1.etasje

Avdelingen for korttid og utredning har 12 plasser.

Korttidsopphold og utredning

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening, slik at den eldre gjenvinner funksjon og kan komme tilbake til eget hjem.

For begge typer opphold er det Kristiansund kommune ved Tildelingstjenesten og inntaksrådet som tildeler plasser.

Kontaktinformasjon

Storhaugen Helsehus
E-post
Telefon +47 71 57 54 71

Mandag - torsdag
0800- 1500

Fredag
0800-1330

Vakttelefon 1- Øyeblikkelig hjelp/døgntilbud
E-post
Telefon +47 71 57 57 80

Avdelingsleder: Ingunn Tøsse

Åpningstider

Mandag - søndag
1000-1900*

* Hovedinngang stenger klokken 1900, kontakt avdelingen dersom du kommer på besøk utenom åpningstid.

Respesjon
Mandag - fredag: 0800-1500
Fredag: 0800-1330

Adresse

Tempoveien 23
6508 Krisitiansund