Avdeling for legetjenester

Avdelingen administrerer all kommunal legetjeneste i Kristiansund. Dette gjelder fastlege, legevakt og kommunale legeoppgaver.

 

 

helsenorge.no