Avdeling for legetjenester

Avdelingen administrerer all kommunal legetjeneste i Kristiansund. Dette gjelder fastlege, legevakt og kommunale legeoppgaver.

  •  Administrativ leder Stein Kulø 958 26 067
  •  Kommuneoverlege Kai Grimstad 71 57 54 31
  •  Saksbehandler Astrid K. Grødal 71 57 54 30

 

 

helsenorge.no