Øyeblikkelig hjelp - døgntilbud

Avdelingen for øyeblikkelig hjelp og korttid har 12 plasser fordelt på syv korttids- og avlastningsplasser for Kristiansund kommune og fem plasser for øyeblikkelig hjelp døgntilbud.

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold er for pasienter som kan behandles eller observeres i kommunen i stedet for på sykehus. Dette er en lovpålagt tjeneste for alle kommuner fra 01.01.2016.

Det er lege tilstede daglig som vurderer igangsatt behandling. Det innvilges standar tre dagers opphold men pasientens helsetilstand og behandling er avgjørende om det er behov for utvidelse av oppholdet.

Det interkommunale samarbeidet gjelder Averøy, Tingvoll, Gjemnes og Kristiansund

 

Ordinært korttidsopphold

 

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening, slik at den eldre gjenvinner funksjon og kan komme tilbake til eget hjem.

De kommunale korttidsplassene tildeles etter gjeldende kriterier og forvaltes av kommunens tildelingstjeneste.

Kontaktinformasjon

Storhaugen Helsehus
E-post
Telefon 71 57 54 71

Mandag - torsdag
0800- 1500

Fredag
0800-1330

Vakttelefon 1- Øyeblikkelig hjelp/døgntilbud
E-post
Telefon 71 57 57 80
Mobil 71 57 54 84

Avdelingsleder: Ingunn Tøsse

Åpningstider

Mandag - søndag
1000-1900*

* Hovedinngang stenger klokken 1900, kontakt avdelingen dersom du kommer på besøk utenom åpningstid.

Respesjon
Mandag - fredag: 0800-1500
Fredag: 0800-1330

Adresse

Tempoveien 23
6508 Krisitiansund