Palliasjon og øyeblikkelig hjelp 3.etasje

Vi har fokus på hverdagsmestring, omsorg og god helhetlig pleie.

Pallativt opphold

Tilbud til alvorlige syke og døende pasienter. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg. Avdelingen har samarbeid med pallativt team ved sykehuset i Kristiansund og med kreftsykepleier i hjemmetjenesten.

 

Øyeblikkelig hjelp

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold er for pasienter som kan behandles eller observeres i kommunen i stedet for på sykehus. Dette er en lovpålagt tjeneste for alle kommuner fra 01.01.2016.

Det er lege tilstede daglig som vurderer igangsatt behandling. Det innvilges standard tre dagers opphold men pasientens helsetilstand og behandling er avgjørende om det er behov for utvidelse av oppholdet.

Det interkommunale samarbeidet gjelder Averøy, Tingvoll, Gjemnes og Kristiansund

 

Kontaktinformasjon

Storhaugen Helsehus
E-post
Telefon +47 71 57 54 71

Mandag - torsdag
0800- 1500

Fredag
0800-1330

Beate Eilen Svanemsli Lyngvær
Leder
E-post
Telefon +47 71 57 54 99

Åpningstider

Mandag - søndag
1000-1900*

* Hovedinngang stenger klokken 1900, kontakt avdelingen dersom du kommer på besøk utenom åpningstid.

Respesjon
Mandag - fredag: 0800-1500
Fredag: 0800-1330

Adresse

Tempoveien 23
6508 Kristiansund