Pallative døgntilbud

Du finner oss i 3 etasje ved Storhaugen helsehus.

Vi har fokus på hverdagsmestring,omsorg og god helhetlig pleie.

 

Pallativt opphold

Tilbud til alvorlige syke og døende pasienter. Formålet er å gi lindrende behandling, pleie og omsorg. Avdelingen har samarbeid med pallativt team ved sykehuset i Kristiansund og med kreftsykepleier i hjemmetjenesten.

 

Korttidsopphold

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og opptrening, slik at den eldre gjenvinner funksjon og kan komme tilbake til eget hjem.

For begge typer opphold er det Kristiansund kommune ved Tildelingstjenesten og inntaksrådet som tildeler plasser.

Fakta om avdelingen

  • 10 senger
  • 13 sykepleiere inkludert avdelingssykepleier
  • 3 hjelpepleiere/helsefagarbeidere
  • Sykepleierstudenter og rekruttstillinger på helg

Kontaktinformasjon

Storhaugen Helsehus
E-post
Telefon 71 57 54 71

Mandag - torsdag
0800- 1500

Fredag
0800-1330

Beate Eilen Svanemsli Lyngvær
Leder
E-post
Telefon 71 57 54 99

Åpningstider

Mandag - søndag
1000-1900*

* Hovedinngang stenger klokken 1900, kontakt avdelingen dersom du kommer på besøk utenom åpningstid.

Respesjon
Mandag - fredag: 0800-1500
Fredag: 0800-1330

Adresse

Tempoveien 23
6508 Kristiansund