Rehabilitering og korttid 2.etasje.

Avdelingen for rehabilitering og korttid har 13 sengeplasser.

  • Rehabilitering

Målet med oppholdet er å kartlegge helsetilstand, hjelpebehov og rehabilitering slik at eldre kan komme tilbake til eget hjem.

Vi har fokus på hverdagsmestring, omsorg og god helhetlig pleie for den enkelte bruker.

I avdelingen vår er vi syv sykepleiere, inkludert avdelingssykepleier, åtte hjelpepleiere eller helsefagarbeidere og sykepleierstudenter med rekrutteringsstillinger på helg.

 

Det er to ulike opphold Kristiansund kommune tilbyr i denne avdelingen

 

  • Rehabiliteringsopphold

Vi har fysioterapeut og ergoterapeut tilknyttet avdelingen som sammen med personalet jobber tverrfaglig.

Målet med oppholdet er å styrke brukernes muligheter til å gjenvinne tapt funksjonsevne, bidra til egenmestring og opprettholde best mulig funksjonsnivå.

Ved opphold her utarbeider vi en rehabiliteringsplan sammen med brukeren, vi jobber målrettet med de mål som ønskes å oppnå, og tiltak planlegges ut i fra dette.

 

  • Korttidsopphold

Ved korttidsopphold er målet behandling og oppfølging ut i fra hva den enkelte bruker har behov for.

For begge typer opphold er det Kristiansund kommune ved Tildelingstjenesten som tildeler plasser.

Kontaktinformasjon

Storhaugen Helsehus
E-post
Telefon +47 71 57 54 71

Mandag - torsdag
0800- 1500

Fredag
0800-1330

Ingunn Tøsse
Leder
E-post
Telefon +47 71 57 54 94

Åpningstider

Mandag - søndag
1000-1900*

* Hovedinngang stenger klokken 1900, kontakt avdelingen dersom du kommer på besøk utenom åpningstid.

Respesjon
Mandag - fredag: 0800-1500
Fredag: 0800-1330

Adresse

Tempoveien 23
6508 Krisitiansund