Sterk og Stødig

Sterk og Stødig:
Er for deg som er 65+ og bor hjemme. Opplever begynnende funksjonssvikt og/eller ustøhet. Går uten hjelpemidler innendørs. Er i stand til å komme deg til og fra trening på egenhånd.

Ta kontakt med Storhaugen Helsehus på telefon 71575471, eller mail storhaugen.helsehus@kristiansund.kommune.no for påmelding.
Pris: gratis