Kommuneoverlege

Avdelingen administrerer alle kommunale legetjenester i Kristiansund. Dette gjelder fastlege, legevakt og kommunale legeoppgaver.