Kommunepsykologtjenesten

Kristiansund kommune har 3 kommunepsykologer. I tillegg vil det i perioder være studenter tilstede. De er lokalisert i Øvre Enggt. 8 b (Helseinnovasjonssenteret). 

For å kontakte kommunepsykologen kan du ringe servicetorget tlf. 71 57 40 00 eller
sende en e-post til kommunepsykologen@kristiansund.kommune.no

 

Hva tilbyr vi?

Kommunepsykologene tilbyr i første omgang en avklaringssamtale for å avdekke behovene du har. Ved behov for videre oppfølging eller henvisning til andre så vil vi hjelpe deg med dette. Vi tilbyr også drop-in samtaler hos kommunepsykologen, fortrinnsvis onsdager 09:00 - 15:00. 

Vi gjør oppmerksom på at det i perioder kan være psykologistudenter tilstede. 

 

Samarbeidspartneres hjemmesider

 

Andre psykologtilbud i Kristiansund kommune: