Kommunepsykologtjenesten

Kristiansund kommune har 3 kommunepsykologer. I tillegg vil det i perioder være studenter tilstede. De er lokalisert i Øvre Enggt. 8 b (Helseinnovasjonssenteret). 

Hva tilbyr vi?

Kommunepsykologene tilbyr kortere samtaletilbud til deg over 18 år. 

Kommunepsykologene tilbyr i første omgang en avklaringssamtale for å avdekke behovene du har. Vi gjør ingen omfattende utredninger, og har kun kortere behandlingsløp (1-5 timer).

Dersom avklaringsstimen avdekker at du har behov for lengre oppfølging, og/eller du trenger henvisning til spesialisthelsetjenesten hjelper vi deg med dette. Kommunepsykologene har god oversikt over tilbud i kommunen og har et godt samarbeid med andre enheter innen psykisk helse. 

Hvordan komme i kontakt med kommunepsykologene ?

Du må bestille time i forkant. og du tildeles time så raskt vi har ledig. 

Du kan bestille deg time ved å henvende deg til servicetorget på telefon 71 57 40 00 eller sende mail til kommunepsykologen@kristiansund.kommune.no

Du legger igjen navn og telefonnummer, og vi vil ta kontakt med deg og tilbyr samtaletid i løpet av 1-2 uker ( ikke legg igjen sensitive personopplysninger verken ved kontakt med servicetorget eller på mail til oss) 

I perioder vil vi også ha psykologistudent tilstede, som kan være tilgjengelig for samtaler under veiledning av psykologspesialist. 

Samarbeidspartneres hjemmesider

 

Andre psykologtilbud i Kristiansund kommune: