Flyktningehelsetjeneste

Tilbud om gratis og frivillig helseundersøkelse for flyktninger, overføringsflyktninger og familiegjenforente gjennomføres ved helsestasjonen. Det brukes tolk ved behov.

Helseundersøkelse

  • Helseundersøkelse med lege og helsesøster innen 3 måneder etter ankomst til kommunen.
  • Alle ansatte i  kommunen kan henvise målgruppen til en helseundersøkelse
  • I tillegg kan personen selv avtale helseundersøkelse for seg og/ eller sine familiemedlemmer.
  • Helseundersøkelsen inneholder samtale og undersøkelse med lege og helsesøster

Les mer om helseundersøkelser til flyktninger på Helsedirektoratets nettside.

Smittevernsykepleier, ansatte i introduksjonsprogrammet og skolehelsesøster har et særlig ansvar for å gi informasjon om, og henvise til helseundersøkelsen fordi de møter personer i målgruppen på et tidlig tidspunkt etter ankomst, og/ eller i forbindelse med den lovpålagte tuberkulose screeningen.

Kontaktinformasjon

Forebyggende helsetjenester for barn og unge
Telefon 71 57 49 00

Telefonen er åpen fra kl 0815-1400

Stengt mellom kl 1130-1215

Åpningstider

Mandag- fredag: 0830-1500
Pause: 1130-1215

 

Adresse

Kristiansund helsestasjon
Kongens Plass 1
6509 Kristiansund