Om introduksjonsordningen


Hvem kan få tilbudet?

Flyktninger som bosettes i Kristiansund kommune etter avtale med utlendingsmyndighetene (Imdi) har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.

Hvis du bosetter deg uten at dette er avtalt med kommunen, mister du retten til å delta i introduksjonsprogrammet og får ikke introduksjonsstønad.

Hvordan få tilbudet?

Alle som blir bosatt i Kristiansund får særskilt oppfølging av en programrådgiver ved NAV Kristiansund avdeling Flyktning.  Programrådgiveren gir råd og veiledning i prosessen med å søke og delta i introduksjonsprogrammet.
 

Hva tilbyr vi?

Gjennom dette programmet vil du lære norsk og få kunnskap om det norske samfunnet.
Du vil også få prøve deg i arbeidslivet.
Målet med introduksjonsprogrammet er å hjelpe deg ut i jobb eller utdanning, slik at du kan klare deg selv økonomisk.

Du får:

  • Tett oppfølging.
  • Praktisk opplæring i norsk språk og samfunn.
  • Hjelp til å starte utdanning eller komme i arbeid.
  • Økonomisk støtte tilsvarende to ganger Folketrygdens grunnbeløp.
  • Personer under 25 år får en ytelse tilsvarende 2/3 av dette beløpet.

Programmet er på heltid, som en vanlig arbeidsuke, og varer vanligvis i to år.

 

Les mer :  Lov om introduksjonsordning

Artikkelliste