Tolk


En tolk fungerer som et bindeledd mellom personer med ulikt språk.

Eksempler der det kan være bruk for tolk kan være møter, legebesøk, skolesammenhenger, fritidsaktiviteter eller sosiale sammenkomster.  

Kristiansund kommune har ikke egen tolketjeneste.

Det er de ulike offentlige instanser som skal bestille tolk selv. 
Ulike tolketjenester tilbyr også sine tjenester til private oppdragsgivere.

Tolketjenestens oppgaver:
Tolking for alle som trenger tolk.
Oversettelse av dokumenter og informasjonsmateriale.
Opplæring og veiledning av tolker.
Opplæring og veiledning av tolkebrukere i kommunikasjon via tolk.

Tilgjengelig språk:

Det er mulig å bestille tolk til de fleste språk som arabisk, bosnisk, kroatisk, kurdisk (badini, kurmanji og sorani), serbisk, somali og vietnamesisk. Tolketjenestene kan også skaffe timebetalt tolker/oversettere på andre språk.

Ut over dette har også Flyktning- og innvandrertjenesten i Kristiansund bred språkkompetanse som benyttes der dette er hensiktsmessig.

Les mer om tolking i offentlig sektor: https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring/integrering/tolking-i-offentlig-sektor/id2343474/