Frisklivsresept

Frisklivsresept er et tilbud som gir tilgang til et strukturert, tilpasset  og tidsavgrenset individ og grupperettet tilbud ved Friskliv og Mestring.

Du får: 

  • Oppfølging over 12 uker
  • Individuelle samtaler med frisklivsveileder
  • Trening i grupper
  • Kurs og opplæring 

Lenker:

 

Kontaktinformasjon

Friskliv og mestring
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Besøkstid
Onsdag
0900-1500

Postadresse

Tempoveien 23
6508 Kristiansund