Friskliv og Mestring sitt tilbud

Ved henvendelse til Friskliv og Mestring blir du satt opp til en helsesamtale med en av våre ansatte.

Gjennom helsesamtalen finner vi ut om det er aktuelt for deg å delta på noen av våre tilbud.

Helsesamtale

Ved henvendelse til Friskliv og Mestring får du helsesamtale med en av våre ansatte. Gjennom helsesamtalen finner vi ut om det blir aktuelt for deg å delta på noen av våre tilbud.

P.U.L.S - Pust, Utholdenhet, Lek, Styrke

P.U.L.S går over 12 uker, med to treninger hver uke. Vi trener både inne og ute. Treningene ledes av frisklivsveiledere som legger opp treningene med fokus på mestring, treningsglede og variasjon. Vi trener styrke og kondisjon fra moderat til høy intensitet. Pris: 400,-

Pust og Bevegelse

Gruppen er egnet for personer med muskel - og skjelettplager og/eller som opplever langvarig utmattelse, stress og belastning i hverdagen. Samt for personer som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt. Pris: 600,-

Friskliv MediYoga

MediYoga er en terapeutisk yogaform med enkle, fysiske øvelser kombinert med puste- og konsentrasjonsteknikker. Passer for personer som opplever langvarig utmattelse, stress og belastning i hverdagen. Pris: 600,-

Fortsatt Friskliv

En ettermiddagstrening for deg som vil vedlikeholde formen, med hovedvekt på styrketrening. Foregår inne i Friskhallen.
Pris: 600,-

Friskliv Vedlikehold

Målet med gruppen er å bedre styrke, kondisjon og balanse. Treningen foregår på formiddag, både ute og inne. Pris: 600,-
Spreke Seniorer: Er for deg som er 65+ og bor hjemme. Opplever begynnende funksjonssvikt og/eller ustøhet, er bekymret for å falle eller har falt. Går uten hjelpemidler innendørs og er i stand til å komme deg til og fra trening på egenhånd. Pris: Gratis

Stressless

Stressless er et gruppetilbud for personer mellom 18-65 år, som uavhengig av årsak opplever utmattelse, stress og/eller belastende livssituasjon, og som står i fare for å bli sykemeldt eller er sykemeldt/har arbeidsavklaringspenger.
Gruppetilbudet går over 12 uker, og vil gi deg økt forståelse for hva utmattelse og stress er, verktøy for å håndtere hverdagen, og mulighet til å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Pris: 400,-

Spreke Seniorer

Spreke Seniorer er for deg som ønsker å trene i gruppe i eget nærmiljø. Gruppen er egnet for personer som bor hjemme og går uten hjelpemidler, men som opplever begynnende ustøhet. Treningen ledes av frivillige instruktører, og tilbudet er gratis. Du må komme deg til og fra trening på egenhånd.

Hverdagsglede

Hverdagsglede er et kurs for voksne, og handler om de små, enkle tingene du kan gjøre i din egen hverdag for å oppleve mestring og glede. Kurset tar for seg fem viktige grep for økt hverdagsglede. Pris: 400,-

Kosthold

Ved Friskliv og Mestring kan du få råd og veiledning knyttet til endring av kosthold. Vi følger Helsedirektoratets anbefalinger.

Sov Godt

For deg som har utfordringer med søvn. 4 kursøkter med tema knyttet til søvn, søvnvansker, avspenningsteknikker og gode råd for bedre søvn. Pris: 400,-

Røykeslutt

Friskliv og Mestring gjennomfører røykesluttkurs og individuell veiledning. Pris: 400,-

Hva er Friskliv og Mestring?


Friskliv og Mestring er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. 
Vi tilbyr hjelp til mestring av egen helse gjennom ulike gruppetilbud og individuell veiledning. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å justere levevaner, hvis du for eksempel er sykemeldt, har økt risiko for sykdom, eller allerede har utviklet sykdom.

Du trenger IKKE henvisning fra lege.

Hvordan komme i kontakt med Friskliv og Mestring?


Frisklivssentralen@kristiansund.kommune.no

 

Timeplan vinter 2024:

Her finner du timeplanen for Friskliv og Mestring. Den er en ukeplan som viser aktivitetene for hver dag i uken denne sesongen.
Friskliv og Mestring timeplan
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
11:00 - 12:00 P.U.L.S. 10:00 - 12:00 Stressless 11:00 - 13:00 Stikk UT! Sammen 09:00 - 10:00 MediYoga 10:00 - 11:00 Vedlikehold inne
11:30 - 12:30 Vedlikehold ute 11:00 - 12:00 Lisbeths utegruppe 13:00 - 14:00 MediYoga 11:00 - 12:00 P.U.L.S 11:30 - 12:30 - Vedlikehold inne
13:00 - 14:00 Pust og Bevegelse 12:30 - 13:30 Spreke Seniorer - Friskhallen
16:30 - 17:30 MediYoga 14:00 - 15:00 Spreke Seniorer - Friskhallen 16:30 - 17:30 Fortsatt Friskliv

Artikkelliste