Frisklivs tilbud

Når du får kontakt med Friskliv og Mestring:

Ved henvendelse til Friskliv og Mestring blir du satt opp til en frisklivs samtale med en av våre ansatte.

Gjennom frisklivs samtalen finner vi ut om det er aktuelt for deg å delta på noen av våre tilbud.

Røykeslutt

Friskliv og Mestring gjennomfører Røyksluttkurs og individuell veiledning. Kontinuerlig oppstart av kurs.

Kosthold

Ved Friskliv og Mestring kan du få råd og veiledning knyttet til endring av kosthold. Vi følger Helsedirektoratets anbefalinger gjennom BraMat-konseptet.

Fysisk aktivitetstilbud:

 

Frisklivstrening

Frisklivstreningene går over 12 uker, med to treninger hver uke. Vi trener både inne og ute. Treningene ledes av fysioterapeuter som legger opp treningene med fokus på mestring, treningsglede og variasjon. Vi trener styrke og kondisjon fra moderat til høy intensitet.

Tilbudet er for deg som:

- er mellom 18-67 år

- motivert for endring

- motivert for gruppetrening

- kan gå 20 min uten hjelpemidler

- ønsker bedre kondisjon, styrke og balanse

- ønsker å komme tilbake i jobb eller kunne stå i jobbsituasjon

Aktiv på Dagtid

Aktivitetstilbud for personer som er i en trygdesituasjon og som ønsker å komme i gang eller opprettholde fysisk aktivitet i hverdagen. Friskliv og Mestring har flere ulike tilbud innenfor Aktiv på Dagtid: utetreninger i Folkeparken, saltreninger og bassengtreninger. Man kan delta på ett eller flere gruppetilbud.

Tilbudet er for deg som:

- er mellom 18-65 år

- motivert for gruppetrening 


- kan gå 20 min uten hjelpemidler


- ønsker bedre balanse, styrke og kondisjon


- ønsker å være en sunn og aktiv 

Aktive eldre 65 +

Tilbudet er for deg som er over 65 år, motivert for gruppetrening ute og som mestrer å gå uten hjelpemidler i 20 minutter. Målet med gruppen er å bedre balanse, styrke og kondisjon. Gruppetrening er sosialt og vil bidra til at du forblir en sunn og aktiv eldre.

 

Tilbudet er for deg som


- er over 65 år


- motivert for gruppetrening ute


- kan gå 20 min uten hjelpemidler


- ønsker bedre balanse, styrke og kondisjon


- ønsker å være en sunn og aktiv eldre

Effekten av å trene sammen med andre ute er i seg selv motivere

Kontaktinformasjon

Friskliv og mestring
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Besøkstid
Onsdag
0900-1500

Postadresse

Tempoveien 23
6508 Kristiansund