Frisklivs tilbud

Ved henvendelse til Friskliv og Mestring blir du satt opp til en frisklivs samtale med en av våre ansatte.

Gjennom frisklivs samtalen finner vi ut om det er aktuelt for deg å delta på noen av våre tilbud.

Helsesamtale
Ved henvendelse til Friskliv og Mestring får du helsesamtale med en av våre ansatte. Gjennom helsesamtalen finner vi ut om det blir aktuelt for deg å delta på noen av våre tilbud.

Friskliv Resept
Frisklivstreningene går over 12 uker, med to treninger hver uke. Vi trener både inne og ute. Treningene ledes av frisklivsveiledere som legger opp treningene med fokus på mestring, treningsglede og variasjon. Vi trener styrke og kondisjon. Passer for nybegynnere, og deg som ønsker å komme i gang med fysisk aktivitet.
Pris: 400 kr for en reseptperiode


Friskliv Vedlikehold
Aktivitetstilbudet er for personer som er over 18 år, som ønsker å opprettholde fysisk aktivitet i hverdagen. Aktivitetstilbudet for personer som er motivert for gruppetreninger ute, og inne i sal. Mestrer å gå uten hjelpemidler i 20 minutter. Målet med gruppen er å bedre balanse, styrke og kondisjon. Gruppetrening er sosialt og vil bidra til en sunn og aktiv hverdag.
Pris: 600 kr per halvår

Friskliv Flyt:
Gruppen er egnet for personer med muskel - og skjelettplager og/eller som opplever langvarig utmattelse, stress og belastning i hverdagen. Samt for personer som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt.
Pris: 600 kr for 10 uker

 

Friskliv MediYoga:
MediYoga er en terapeutisk yogaform med enkle, fysiske øvelser kombinert med puste- og konsentrasjonsteknikker. Passer for personer som opplever langvarig utmattelse, stress og belastning i hverdagen.
Pris: 600 kr for 10 uker


Spreke seniorer:
Er for deg som er 65+ og bor hjemme.

Opplever begynnende funksjonssvikt og/eller ustøhet.

Går uten hjelpemidler innendørs.

Er i stand til å komme deg til og fra trening på egenhånd.

Ta kontakt med Storhaugen Helsehus på telefon 71575471, eller mail storhaugen.helsehus@kristiansund.kommune.no for påmelding.
Pris: gratis


Sov Godt
For deg mellom 18 og 67 år som har utfordringer med søvn. 4 kursøkter med tema knyttet til søvn, søvnvansker, avspenningsteknikker og gode råd for bedre søvn. 
Pris: 400 kr for kurs

 

Røykeslutt
Friskliv og Mestring gjennomfører Røyksluttkurs og individuell veiledning. Kontinuerlig oppstart av kurs. 
Pris: 400 kr for kurs

 

Hva er Friskliv og Mestring?
Friskliv og Mestring er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste. 
Vi tilbyr hjelp til mestring av egen helse gjennom ulike gruppetilbud og individuell veiledning. Målgruppen er personer som har behov for støtte til å justere levevaner på grunn av økt risiko for sykdom, eller som allerede har utviklet sykdom og sykemeldte.

Hvordan komme i kontakt med Friskliv og Mestring?
Frisklivssentralen@kristiansund.kommune.no

Trenger IKKE henvisning fra lege.

 

Timeplan vår 2021 :

 

 

Kontaktinformasjon

Friskliv og mestring
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Besøkstid
Onsdag
0900-1500

Adresse

Tempoveien 23
6508 Kristiansund