Sterk og Stødig

«Sterk og stødig» er navnet på et nasjonalt konsept for helsefremmende og fallforebyggende treningsgrupper for eldre  65  + i kommunen.

Sterk og Stødig:
Er for deg som er 65+ og bor hjemme. Opplever begynnende funksjonssvikt og/eller ustøhet. Går uten hjelpemidler innendørs. Er i stand til å komme deg til og fra trening på egenhånd.

 

Sterk og Stødig på nett

 

Ta kontakt med Storhaugen Helsehus på telefon 71575471, eller mail storhaugen.helsehus@kristiansund.kommune.no for påmelding.
Pris: gratis

Ventetid må påventes, da dette er et svært populært tilbud. 

Menn oppfordres til å delta. 

 

Sted 

Tid 

 

Nordlandet IL’s klubblokale (kun menn) 

Onsdag kl. 0930-1030 

 

Småbåtlaget 

Torsdag kl. 1130-1230 

 

KFK-lokalet menn/kvinner 

Tirsdag kl. 0945-1045/ 

1100-1200 

 

Dahlehallen 

Mandag kl. 1000-1100 

 

Friskhallen (Storhaugen helsehus) 

Onsdag kl. 1130-1230 

 

Rensvik samfunnshus  

Tirsdag kl.1000-1100 

 

Nordlandet IL (Damer)  

Torsdag kl.1300-1400 

 

 

KRITERIER FOR Å DELTA I STERK OG STØDIG: 

  • Hjemmeboende eldre over 65 år 

  • Går uten hjelpemidler innendørs 

  • Er bekymret for å falle og/eller har hatt fall 

  • Klarer seg godt i eget hjem uten særlig bistand fra kommunen 

  • Begynnende funksjonssvikt og/eller ustøhet 

  • Er i stand til å reise til/fra trening på egenhånd 

  • Er i stand til å ta instruksjon og å trene i gruppe 

 

Du vil bli kontaktet angående oppstart.