Frivillighet

Frivilligheten er en kommunal forebyggende tjeneste som legger til rette for aktiviteter og sosialt samvær for hjemmeboende eldre over 65 år. 

Kristiansund kommune har frivillighetskoordinator lagt til Storhaugen helsehus. Frivillighetskoordinator har kontor ved Barmanhaugen bo- og servicesenter.