Frivillighet

Frivilligheten er en kommunal forebyggende tjeneste som legger til rette for aktiviteter og sosialt samvær for hjemmeboende eldre over 65 år. 

Kristiansund kommune vil legge til rette for møteplasser og aktiviteter mellom kommunen, frivillige organisasjoner, frivilligsentralen og frivillige enkeltpersoner. Sammen skal vi stimulere til økt aktivitet og rekruttering av frivillige.
Frivillighetskoordinator har kontor ved Barmanhaugen bo- og servicesenter.