Bli frivillig!

Frivillighet i Kristiansund kommune 

Kristiansund kommune har en egen frivillighetskoordinator innen helse, lokalisert på Storhaugen helsehus. Frivillighetskoordinatoren er bindeleddet mellom frivillige og helse- og omsorgssektoren i kommunen.  

Ønsker du å bli frivillig? 

Her er en oversikt over hva våre frivillige er med på:  

Besøksvenn hjemmeboende/ sykehjem 
Kafévert/-vertinne på Møteplassen 
Aktivitetsvenn for person med demens  
Spreke senior-instruktør 
Sykkelpilot 

Vi vil gjerne ha større variasjon i aktivitetene. Ta kontakt om du vil bidra med noe annet! 

 

Bli frivillig  

Vi vil alltid ha flere frivillige med på laget! 

Er du interessert i å bli frivillig, send en epost til frivillig@kristiansund.kommune.no med din kontaktinformasjon og hva du kan tenke deg å bidra med.  

Alle frivillige må gjennomføre en introduksjonssamtale med frivillighetskoordinator eller frivillighetskontakt. Du må signere en frivilligavtale og taushetserklæring. Deretter kobles du til en aktivitetsgruppe og kan gjennomføre frivillige oppdrag. Du vil få opplæring og oppfølging i regi av kommunen. Frivillige kan når som helst si opp avtalen.  

Noen aktiviteter krever også at man gjennomfører kurs (noen kurs er digitale) før man starter som frivillig. 

 

Har du spørsmål?  

Ta kontakt med oss på frivillighet@kristiansund.kommune.no, eller ring Servicetorget på 71 57 40 00  

 

Hva får man igjen for å være frivillig? 

Det er mange som synes at det er givende å være frivillig. Man får gleden av å glede andre og møte mennesker man vanligvis ikke ville møtt, og det kan skape gode minner for begge parter. Det er få gaver som er bedre enn å gi av sin egen tid.  

Vi setter stor pris på alle våre frivillige og viser dette ved å invitere til kurs-/-temakvelder, og vi har egne arrangement for alle våre frivillige med jevne mellomrom.