Frivillighetskoordinator

Frivillighetskoordinator i Kristiansund kommune er Siri Hollingsæter Stene. Hun har arbeidssted på Storhaugen helsehus, lokalisert sammen med Friskliv og Mestring.

Kristiansund kommune skal legge til rette for frivillig innsats som bidrar til inkluderende lokalsamfunn der flest mulig i alle aldre kan leve aktive og meningsfulle liv, og bidra til å hindre ensomhet og utenforskap gjennom å legge til rette for aktiviteter og fellesskap med andre.

Kristiansund kommune skal bidra til å rekruttere og beholde frivillige i alle aldre på helse- og omsorgsfeltet og styrke det systematiske samarbeidet mellom frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, frivillige enkeltpersoner og kommunen.

Frivillig aktivitet er i seg selv helsefremmende, blant annet gjennom å motvirke ensomhet. Det er derfor også et mål å legge til rette for økt deltakelse i alle typer frivillighet og frivillige organisasjoner.

Frivillighetskoordinator skal danne grunnlag for samhandlingen mellom kommunen og den frivillige aktiviteten på helse- og omsorgsfeltet lokalt. 

 

Frivillighet i fokus

 

Ønsker du å bli frivillig? Sjekk kristiansund.friskus.com

Eller kontakt: 

Siri Hollingsæter Stene

Mobil: 48025104

Klikk for stort bilde  

Facebook: 

Storhaugen helsehus

 

Samarbeidspartnere:

Kristiansund Frivillighetssentralen