Frivillighetskoordinator Kristiansund Kommune

Pia Benedicte Smeby Rønninghaug er frivillighetskoordinator i Kristiansund kommune. 

 

 

 

Kristiansund kommune skal legge til rette for frivillig innsats som bidrar til inkluderende lokalsamfunn der flest mulig i alle aldre kan leve aktive og meningsfulle liv. Gjennom å legge til rette for aktivitet og fellesskap med andre bidrar frivillig innsats til å hindre ensomhet og utenforskap. 

Kristiansund kommune skal bidra til å rekruttere og beholde frivillige i alle aldre på helse- og omsorgsfeltet og styrke det systematiske samarbeidet mellom frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, frivillige enkeltpersoner og kommunen. Frivillighetskoordinator skal danne grunnlag for samhandlingen mellom kommunen og den frivillige aktiviteten på helse- og omsorgsfeltet lokalt.  

frivillig@kristiansund.kommune.no

Telefon: 71 57 40 00

Facebook: 

Storhaugen helsehus

 

Samarbeidspartnere:

Kristiansund Frivillighetssentralen

Pensjonistforbundet 

Røde Kors