Frivillighetskoordinator

Frivillighetskoordinator i Kristiansund kommune.

Arbeidssted på Storhaugen helsehus.

Kristiansund kommune skal legge til rette for frivillig innsats som bidrar til inkluderende lokalsamfunn der flest mulig i alle aldre kan leve aktive og meningsfulle liv, og bidra til å hindre ensomhet og utenforskap gjennom å legge til rette for aktiviteter og fellesskap med andre.

Kristiansund kommune skal bidra til å rekruttere og beholde frivillige i alle aldre på helse- og omsorgsfeltet og styrke det systematiske samarbeidet mellom frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, frivillige enkeltpersoner og kommunen.

Frivillig aktivitet er i seg selv helsefremmende, blant annet gjennom å motvirke ensomhet. Det er derfor også et mål å legge til rette for økt deltakelse i alle typer frivillighet og frivillige organisasjoner.

Frivillighetskoordinator skal danne grunnlag for samhandlingen mellom kommunen og den frivillige aktiviteten på helse- og omsorgsfeltet lokalt. 

 

Frivillighet i fokus

 

Ønsker du å bli frivillig? Sjekk kristiansund.friskus.com

Eller kontakt: 

frivillig@kristiansund.kommune.no

Mobil: 48025104

 

Facebook: 

Storhaugen helsehus

 

Samarbeidspartnere:

Kristiansund Frivillighetssentralen

Pensjonistforbundet 

Røde Kors