Forebygging og rehabilitering

Du kan få tilbud om rehabilitering hvis du har fått nedsatt funksjonsevne på grunn av alderdom, sykdom eller skade.

 

Søk om rehabilitering

Søk om rehabilitering ved å bruke søknadsskjemaet her for  helse- og omsorgstjenester

 

Hva får du?

  • Rehabilitering og hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset .Dine mål vil stå sentralt. Rehabilitering starter alltid med spørsmålet «Hva er viktig for deg?»
  • Rehabilitering kan omfatte oppfølging av fysioterapeut, ergoterapeut, aktivitør, sosionom, lege, sykepleier og hjemmetrener.
  • Målet er at du skal få best mulig funksjonsevne, føle mestring og selvstendighet i hverdagen, og kunne delta sosialt og i samfunnet.
  • Du kan få tjenesten i ditt eget hjem, i nærmiljøet, på et senter eller en institusjon, avhengig av behov og komplikasjoner. 


Krav til søker

  • Du har fått nedsatt funksjonsevne og mestrer ikke lenger din hverdag som før.
  • Det kan for eksempel gjelde personlig stell, matlaging, rengjøring, deltakelse i sosiale sammenhenger, skole eller andre aktiviteter.

 

Hva koster det?

 

 

Hva skjer videre?

  • Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret som behandler søknaden.

 

Artikkelliste