Fysioterapi for voksne

Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut.

Fysioterapi på et fysikalsk institutt

Hvis du trenger fysioterapi, kan du ta direkte kontakt med en fysioterapeut. Du trenger ikke  lenger henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Du kan velge en fysioterapeut med kommunal avtale hvor du vil i Kristiansund. 

 

Fysioterapi i eget hjem

Klarer du ikke å komme deg til et behandlingssted på egen hånd, kan du få behandling i hjemmet ditt. Ta kontakt med servicetorget. Hvis du har fått henvisning til fysioterapi i hjemmet, skal den leveres servicetorget.

Hva får du

  • undersøkelse og vurdering
  • råd og veiledning
  • behandling og opptrening
  • hjelpemidler

 

Krav til søker

  • Du må være over 18 år. Er du under 18 år, kan du få fysioterapi for barn og unge.

 

Hva koster det?

  • Du må betale egenandel både ved behandling hos en fysioterapeut som har driftsavtale og fysioterapi i hjemmet.
  • Velger du å gå til behandling hos en fysioterapeut uten driftsavtale med kommunen, må du betale full pris. 

Her finner du informasjon om priser og egenandeler

 

Hva skjer videre?

Merk at det kan være ventetid for å få fysioterapi.

 

Nyttige lenker: 

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Artikkelliste