Fysioterapi for voksne

Fysioterapitjenesten består av kommunalt ansatte fysioterapeuter og fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. 

Fysioterapi med kommunal driftsavtale 

Hvis du trenger fysioterapi, kan du ta direkte kontakt med en fysioterapeut med driftsavtale ved et fysikalsk institutt. Du trenger ikke henvisning fra lege, og du betaler kun egenandel eller bruker frikort om du har det. 

Hos fysioterapeuter uten driftsavtale kan ventetiden ofte være kortere, men behandlingen koster som regel mer for deg som pasient, og egenandeler og frikort gjelder ikke.

 

Kommunale fysioterapeuter

Dersom du ikke å kommer deg til et behandlingssted på egen hånd, kan du få behandling i hjemmet ditt. Denne vurderingen gjøres av fysioterapeuten. 

Ta kontakt med servicetorget for å opprette kontakt med kommunale fysioterapeuter. 

Hva kan de kommunale fysioterapeutene tilby:

  • undersøkelse og vurdering av dine ressurser og muligheter
  • råd og veiledning
  • behandling og opptrening i grupper og individuelt. Følge opp dine mål og behov i en tidsbegrenset periode
  • hjelpemidler, søknad og tilpasning.
  • drive helsefremmende og forebyggende arbeid.

 

Krav til søker

  • Du må være over 18 år. Er du under 18 år, kan du få fysioterapi for barn og unge.

Hva koster det?

  • Du må betale egenandel både ved behandling hos en fysioterapeut som har driftsavtale og en kommunal fysioterapeut.
  • Velger du å gå til behandling hos en fysioterapeut uten driftsavtale med kommunen, må du betale full pris.

Her finner du informasjon om priser og egenandeler

 

Hva skjer videre?

Tjenesten mottar henvendelser og behandler disse selv. Vi tar kontakt for nærmere avtale og vurdering.

Merk at det kan være ventetid for å få fysioterapi.

Artikkelliste