Barneblikk

Svangerskap og småbarnsperiode kan by på glede og forventning, men også på uro og usikkerhet. Særlig når en har eller har hatt livsutfordringer. Barneblikk familieteam er en støtte- og lostjeneste som gir utvida oppfølging til gravide og småbarnsfamilier som er påvirka av egne eller andre sine utfordringer knytt til rusmiddel og/eller psykisk helse. Når noen i familien strever, påvirker det alle familiemedlemmene. Derfor ønsker vi å være en støtte for familien din; både barnet, foreldre, søsken, og andre som er viktig for dem.


Tjenesten er gratis, og har ikke krav om henvising/søknad eller timebestilling.


Sammen med foreldrene kan Barneblikk familieteam bidra til at barnet får en best mulig start i livet og at foreldrene opplever mestring av foreldrerolla, familielivet og eget liv.
Vår visjon: Gravide og småbarnsfamilier skal få hjelp før rusvansker eller psykiske vansker i familien går ut over foreldrefungering og barnets utvikling.
Kontaktinformasjon:
Ring eller send sms til telefon 47625087.
Eller ring Sentrum helsestasjon sin ekspedisjon 71574900

Barneblikk familieteam holder til på Sentrum helsestasjon, Kongens plass 1, 6509 Kristiansund.


Jordmor, helsesykepleier, fastlege eller andre dere er i kontakt med, kan også formidle kontakt.
Barneblikk familieteam består av fagpersoner fra kommune og spesialhelsetjenesten.
Velkommen til oss!