Helsestasjon for barn 0-5 år

 

Vi har flyttet inn i nye lokaler på Kongens plass 1, velkommen!

Grunnet koronapandemien kan kun en omsorgsperson følge barnet til konsultasjon.