Helsestasjon for barn 0-5 år

Grunnet dagens spesielle situasjon med fare for korona-smitte, anmodes det om å ta kontakt pr telefon for konsultasjon eller spørsmål; tlf. 71 57 49 00

Fortløpende informasjon fra Helsedirektoratet finnes her

Grunnet smittevernhensyn vil det kun være anledning for at en av barnets omsorgspersoner følger til konsultasjon. 

Vi har flyttet inn i nye lokaler på Kongens plass 1

Grunnet dagens spesielle situasjon med fare for korona-smitte, anmodes det om å ta kontakt pr telefon for konsultasjon eller spørsmål; tlf. 71 57 49 00