Tverrfaglig helsestasjon

Tverrfaglig helsestasjon gir et utvidet helsestasjonstilbud til gravide, barn under seks år og deres familier med behov for tverrfaglige tjenester. 

Hva tilbyr vi

I tillegg til det vanlige helsestasjonsprogrammet vil vi kunne gi:

  • Flere hjemmebesøk
  • Flere konsultasjoner
  • Råd og veiledning fra helsesøster, lege fysioterapeut, familieveileder, kommunepsykolog, spesialpedagog.
  • Samordning og los i systemet

Tverrfaglig helsestasjon skal ha fokus på gravide/ foreldrenes evne til å forberede seg og mestre framtiden, både under graviditet og tiden etter fødsel.

Vi tilbyr bla. individuell veiledning til foreldre/familien for å etablere evne til å bli selvstendig i forhold til å være foreldre, bli økonomisk uavhengig og etablere et levesett som styrker framtidsutsiktene deres.

 

Målgruppe:

  • Barn av foreldre med barnevernshistorikk
  • Barn/familie som opplever, eller har opplevd vold i nære relasjoner
  • Familier med rusproblematikk
  • Familier med psykiske vansker og utfordringer
  • Barn med behov for ekstra oppfølging (Eks.: premature barn, barn med somatiske eller utviklingsmessige lidelser, adoptivbarn og barn av unge enslige mødre.)
  • Barn av asylsøkere/ flyktninger.

Kontaktinformasjon

Sentrum helsestasjon
Telefon 71 57 49 00

Telefonen er åpen fra kl 0815-1400. Stengt mellom kl 1130-1215

Åpningstider

Mandag- fredag: 0830-1500
Pause: 1130-1215

 

Adresse

Sentrum helsestasjon
Kongens Plass 1
6509 Kristiansund