Smittevernkontor

Har du spørsmål knyttet til Covid-19 ber vi deg ta kontakt med din fastlege.

Tilbud om smittevern og smitteoppsporing

Hva tilbyr vi?


Pris

  • Gratis


Hvem møter du?

  • Sykepleier. Ved behov kan smittevernslegen kontaktes.

Kontaktinformasjon

Forebyggende helsetjenester for barn og unge
Telefon 71 57 49 00

Telefonen er åpen fra kl 0815-1400. Stengt mellom kl 1130-1215.

Åpningstider

Åpningstider sommer:

Se egen info om sommertid.

Mandag og onsdag 08.15 - 15

Fredag 12.15 - 15

 

Adresse

Sentrum helsestasjon
Kongens Plass 1
6509 Kristiansund