Hvordan søke om dagtilbud

Søknadsskjema finner du på Service kontoret. Din søknad vil bli behandlet av Tildelingstjenesten.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester