Kommunepsykologtjenesten

I Kristiansund kommune er det 2 kommunepsykologer.

De er lokalisert i Storgata 13 i 3.etasje.

Henvendelse: 

  • Vi tilbyr i første omgang én avklaringssamtale.
  • Ved behov for videre oppfølging eller henvisning til andre, så vil vi hjelpe deg med dette. 

Kontakt: 

Servicetorget: 71574000

Begrenset kapasitet

Fra 1 april 2022 vil det for en periode være begrenset kapasitet til å ta inn nye pasienter. Når det gjelder barn og unge (under 18 år så anbefales det at en tar kontakt med Psykisk Helseteam for Barn og Familier (se link til PHBF nedenfor) og for voksne må en ta kontakt med fastlegen eller kommunens tilbud Rask Psykisk Helse

I perioder vil det være psykologstudenter tilstede

Samarbeidspartneres hjemmesider

Andre psykologtilbud i Kristiansund kommune: