Kommuneoverlege

Avdelingen administrerer all kommunal legetjeneste i Kristiansund. Dette gjelder fastlege, legevakt og kommunale legeoppgaver.

Ny kommuneoverlege Maria Eugenia Dominguez Pedroso. Hun starter 1. november 2022. Hun blir både leder for enheten og nærmeste leder for ansatte i avdelingen.