Åpen dag/drop in

Ta kontakt på telefon: 71574000

Mail: kommunepsykologen@kristiansund.kommune.no.

 

Du kan komme innom for en kort avklaringssamtale på onsdager mellom kl 09.00-14.00 Stengt inntil videre pga korona. 

  •  Henvend deg i resepsjonen på Storhaugen Helsehus når du kommer.
  •  Resepsjonen gir beskjed om at du ønsker en prat.
  • Sett deg og vent i egen «ventesone». Du blir hentet når det er din tur.

Henvendelse/bestilling:

  • Vi tilbyr i første omgang én avklaringssamtale.
  • Ved behov for videre oppfølging eller henvisning til andre, så vil vi hjelpe deg med dette. 

Andre tilbud i Kristiansund kommune: 

  • Kristiansund kommune har 2 psykologer tilsatt ved Rask Psykisk Helsehjelp.
  • Lavterskeltilbud for personer fra 16 år og eldre som strever med angst og depresjon.
  • Kommunen har psykolog som jobber i Psykisk helse for barn og familier.
  • Her går det også an å henvende seg direkte, eller ta kontakt med Servicetorget til kommunen.