Dagsenter for personer med funksjonsnedsettelser

Bo og habilitering med sin avdeling for dag- og arbeidstilbud gir tilbud til voksne med ulike funksjonsnedsettinger og varierende bistandsbehov. Tilbudet er tilpasset den enkeltes ferdigheter og interesser.

Kommunikasjon, samhandling og sosialt felleskap er noe av det vi har fokus på i dag- og arbeidstilbudene.

Det gis i dag et tilbud ved Dale aktivitetssenter, Stortua aktivitetssenter, Morbærtreet og Rena Bruk.

 

Søknadskjema

Bruk søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester for å søke om plass på dagsenter