Dale aktivitetssenter

Dale aktivitetssenter gir et variert tilbud tilpasset den enkelte. Senteret har flere arbeidsgrupper som jobber med ulike oppgaver. Noen av disse oppgavene er formingsoppgaver, håndarbeid, kantinearbeid, media og data, vedproduksjon, vaktmestertjenester og makuleringsarbeid. Vi har også 2 busser som utfører ulike transportoppgaver for enheten.

Vi ønsker at hver enkelt skal få oppleve:

  • Glede
  • Mestring
  • Læring
  • Sosialt samvær
  • Medbestemmelse

Dale aktivitetssenter legger vekt på at alle skal få bruke sine evner og oppleve mestring. Vi er bevisst vår rolle som sosial arena og søker å skape hyggelige stunder og en meningsfull hverdag.

Pr. i dag er det 35 personer med ulikt bistandsbehov som har et dag- og arbeidstilbud ved Dale aktivitetssenter. Mange har ulik størrelse på tilbudet, fra 2 til 5 dager per uke og noen har tilbud ved flere plasser innenfor dag- og arbeidstilbudene i enheten. Personalgruppen er stabil, kjenner brukerne godt og er tverrfaglig sammensatt. Her jobber blant annet vernepleier, barnevernspedagog, aktivitør, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Søknadskjema

Bruk søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester for å søke om plass på dagsenter

Adresse

Bekkefaret 13
6518 Kristiansund