Morbærtreet

Morbærtreet har tekstil- og håndarbeid som sin hoved-produksjon og det er 16 personer som har et tilbud her i dag. Personalgruppen har utdanning som aktivitører og hjelpepleiere.

I tillegg til å være et dag- og arbeidstilbud er Morbærtreet enhetens butikk, hvor vi har utsalg av tekstil- og håndarbeidsproduktene som produseres ved dag- og arbeidstilbudene i enheten.

Vi legger vekt på nærhet til kunden, derfor er lokalene vi benytter innredet på en måte som gir kunder innblikk i arbeidsprosessen. Det fører til at de som jobber her får direkte tilbakemelding på produktene de er med å skape.

På Morbærtreet har vi fokus på mestring, trivsel, medbestemmelse og en meningsfull hverdag. Filosofien er at vi jobber sammen om å lage produktene og har arbeidstaker med i så mange prosesser som mulig.

Morbærtreet ble opprettet i 1991 og har siden gitt et dag- og arbeidstilbud til personer med ulike funksjonsnedsettinger.

Søknadskjema

Bruk søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester for å søke om plass på dagsenter

Åpningstider

Mandag - fredag
0730-1500

Adresse

Kongensplass 6
6509 Kristiansund