Rena bruk

Rena Bruk gir et dag- og arbeidstilbud til personer med ulike funksjonsnedsettinger og bistandsbehov. Rena bruk er lokalisert på Frei og gir i dag et tilbud til 7 personer. Rena bruk har oppgaver som vedproduksjon, postlevering, matlaging, makulering og kreative oppgaver som eks; maleri av bilder.

Rena bruk har fokus på sosialt fellesskap, kommunikasjon, mestring og glede. Tilbudet til den enkelte er tilpasset ferdigheter, interesser og behov. Dette gir en meningsfull hverdag og et godt samhold for de som jobber ved Rena Bruk.

Personalgruppen som bistår og tilrettelegger arbeidet ved Rena Bruk er ansatt ved Rensviktunet og jobber i turnus, dette gjør at personalgruppen er tverrfaglig sammensatt med mye kompetanse. Her jobber blant annet hjelpepleier, sykepleier, vernepleier, barnevernspedagog, sosionom, barne- og ungdomsarbeider med mer. De ansatte er godt kjent med den enkeltes behov og kan med dette tilrettelegge og gi et godt tilbud.

Søknadskjema

Bruk søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester for å søke om plass på dagsenter

Adresse

Rensvikstubben 8 og 10
6520 Frei