Stortua aktivitetssenter

Stortua aktivitetssenter gir et dag- og arbeidstilbud til personer med ulike funksjonsnedsettinger og bistandsbehov. Senterets ansatte jobber med å tilrettelegge for ulike arbeid – og aktivitetsoppgaver. Noen av disse er tekstil- og håndarbeidsoppgaver, kantinearbeid, lysstøping, turgruppe, makuleringsarbeid for bedrifter med mer.

Vi ønsker å gi et variert tilbud samt finne riktige arbeidsoppgaver som gjør at den enkelte opplever mestring, læring og utvikling. Vi har fokus på omsorg, glede, fellesskap og medbestemmelse. Vi ønsker å være en sosial arena for en meningsfull hverdag og gode relasjoner.

Pr. i dag er det 16 personer som har et dag- og arbeidstilbud ved Stortua aktivitetssenter. Personalgruppen er stabil og kjenner brukerne godt. Her jobber blant annet vernepleier, aktivitør og hjelpepleier.

Søknadskjema

Bruk søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester for å søke om plass på dagsenter

Adresse

Trollsvingen 14
6511 Kristiansund