Syn- og hørselskontakt

Vi har god kjennskap til forskjellige tilbud for syn- og hørselshemmede.

Det er for alle som er bosatt i Kristiansund kommune.

Ta kontakt hvis du ønsker en timeavtale eller mer informasjon.

Våre tjenester

  • Informasjon til syn- og hørselshemmede, pårørende og hjelpeapparatet
  • Råd og veiledning om tilbud og rettigheter 
  • Hjelp til å skrive søknader
  • Veiledning i bruk av høreapparat
  • Utprøving av tekniske hørselshjelpemidler

 

Ta kontakt hvis du ønsker en timeavtale eller mer informasjon.

Synskontakt:

Epost: Inger.Eliassen@kristiansund.kommune.no

Hørselskontakt:

Epost: Lene.Rundfloen@kristiansund.kommune.no